Vilka är vi?

Hjälparen och Tröstaren

Pingstbetraktelse

Jesus har lovat att sända Hjälparen, den helige Ande, från Fadern. Anden kommer som vår Hjälpare – till hjälp i alla bedrövelser, motgångar och prövningar; till hjälp i varje frestelse och synd, i anfäktelser och tvivel, i svaghet, sjukdom, lidande och död. Men hur sker det?

Anden kommer med kärlek från Fadern genom Sonen

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh. 3:16). Denna kända, och för många älskade, vers är Jesu svar på hur det går till för en människa att bli född av Anden. Du kan känna Dig andefattig, kärlekslös och kall. Hjälpen och Hjälparen kommer inte från Ditt inre. I Ditt inre ska Du alltid finna synden som en verklighet så länge Du lever här i världen. Men Guds Ande kommer utifrån, med kärlek från Fadern genom Sonen, för att uppfylla Dig med Guds kärlek. Paulus skriver: Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss (Rom. 5:5).

Anden kommer i Ordet från Fadern och Sonen

Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom (Joh. 14:23). Anden kommer i Ordet från Fadern och Sonen, även om Anden själv inte är omtalad. Jesus säger: De ord som jag har talat till er är Ande och liv (Joh. 6:63). Anden talar inte ”i luften”. Anden talar i Guds ord. Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er, säger Jesus (Joh. 14:26).

Guds Ande talar till våra hjärtan när Guds ord blir läst och predikat. Då sker det att Guds Ande gör oss fattiga i vår ande, avslöjar synden i våra hjärtan och ställer oss med skuld inför Gud, för att göra oss mottagliga för den hjälp som Ordet förkunnar och sakramenten förmedlar, till frid med Gud för var och en som tror.

Anden kommer med friden som Fadern har i Sonen

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er (Joh. 14:27). I Ordet och sakramenten kommer Guds Ande med … nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. När det hälsas i nattvarden: Herrens frid vare med er! så är det inga tomma ord. Det är verklighet för var och en som tror. Den frid som Anden ger är inte en subjektiv känsla av frid. Det är den objektiva friden som Fadern har i Sonens fullbordade försoningsverk. I vissheten om att Gud är försonad och vi har våra synder förlåtna i Jesu namn och blod, hjälper Anden oss att inte tappa modet utan hålla ut i tro mitt i allt det onda och svåra. Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande (2 Tim. 1:7).

Den korta stund jag vandrar här, vad fruktar jag och klagar? Han som den gode Herden är, han mina steg ledsagar. Han som gav livet för sin hjord än med sin Ande och sitt ord är när oss alla dagar.

Han styrker mig med livets bröd vid nådens helga källa, där Andens kraft mot synd och död, där frid och fröjd uppvälla. Hur mörk min väg bland törnen går, blott jag ej viker från hans spår, jag ej skall modet fälla.
(Sv.Ps. 157:1, 3).

David Appell
Kyrkoherde, Umeå

Prästmöte i Uddevalla och Lane Ryr

Missionsprovinsen Prästkollegium har brukat samlas minst en gång per år till gemensamma överläggningar och val till Konsistoriet och Läronämnden. Oftast har mötet ägt rum på hösten. På grund av nominering och val av biskop Rolands efterträdare har det i år (2018) planerats flera regionala möten – utöver de ovannämnda har det också varit ett prästmöte i Göteborg den 21 februari – och ett för alla Missionsprovinsens präster den 16–17 mars i Uddevalla och på Örtagården i Lane Ryr.

Utökat gudstjänstfirande i Halmstads-trakten

I början av januari träffades biskop Lars Artman, Christer Mikaelsson, Bengt Ådahl och undertecknad för samråd. Vi hade överväganden om hur alternativt och kompletterande gudstjänstfirande skulle kunna skapas i Halmstads-trakten.

Halmstad Evangelisk Lutherska Församling, med rötter från Våxtorp och Vallberga, har på senare år firat högmässa ungefär en gång i månaden (bortsett från sommarmånaderna). Un­der våren / försommaren är fyra tillfäl­len annonserade: 18/3, 15/4, 20/5 och 17/6. Jag har ansvar för högmässorna som firas kl 10 och lokalen är Nissa­salen i Immanuelskyrkan, Halmstad.

Om en lem lider, så lider hela kroppen med den…

Missionsprovinsens Faste- och Påskinsamling 2018 går delvis till Open Doors.

Den 10 januari släppte Open Doors sin årliga rapport över förföljelsen av världens kristna, World Watch List 2018. Rapporten är unik i sitt slag och sammanställs av Open Doors forskarlag i Holland. Det är ett omfattande material som summerar utvecklingen de senaste 12 månaderna. Efter en blick på World Watch List (WWL) 2018 står det klart att de kristna och kyrkan blir mindre och mindre välkomna på den globala arenan. Fientliga handlingar riktade mot kristna blir både vanligare och sprids allt mer.

Jesus i Getsemane

– Passionsbetraktelse över Mark. 14:32–42 –

Vi befinner oss mitt i passionshistorien. Jesus blir förrådd, förnekad och arresterad. Nattvarden har instiftats, den föreskrivna lovsången i Psaltaren har sjungits och man är på väg till Oljeberget. Lärjungarna har ställts inför mysteriet, beskedet om att någon i deras egen mitt skulle förråda honom och att de alla skall komma på fall, något de vägrar att tro på. Som vanligt är Petrus i förgrunden – redo att följa sin Mästare in i döden. Någonstans vid Oljebergets sluttning finns Getsemane, en muromgärdad trädgård, och Jesus kallar sina lärjungar till en bönestund.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen