Bibeln

Vilka är vi?

Besök oss!

Goda gärningar i Jesu efterföljd

I artikeln Den Romersk-katolska kyrkans nådelära i förra numret av Sändebrevet markerade Timo Laato, vid en genomgång av en ekumenisk rapport, att goda gärningar är helt utan betydelse för vår rättfärdiggörelse och frälsning. Ja, det är vår tro, väl grundad på Bibels budskap. Samtidigt noterade han som avslutning att goda gärningar, som en ofrånkomlig följd av tron, inte förnekas i luthersk tradition. Nu nöjer man sig emellertid gärna med att se goda gärningar i deras relation till rättfärdiggörelsen. Därför jag skall här notera något om gärningarnas betydelse för en kristens vilja att leva i Jesu efterföljd.

European Lutheran Conference (ELC) 1–5 juni 2016 i Antwerpen

Missionsprovinsen deltog som observatör vid ELC:s konferens i Antwerpen. Missionsbiskopens adjunkt, Jakob Okkels, hade fått i uppdrag att representera och informera om Missionsprovinsen. Biskoparna Thor Henrik With och Risto Soramies från systerstiften i Norge och Finland deltog också i konferensen.

ELC är en samarbetsorganisation för konfessionella lutherska kyrkor i Europa. Syftet är att främja enhet, gemenskap och samarbete mellan medlemskyrkorna, samt att uppmuntra till kyrkogemenskap med kyrkor som har gäst-status.

Konferensen samlas vartannat år och har kyrko- och församlingsfrågor i fokus. Programmet för denna konferens präglades av jubiléet för Antwerpens första lutherska församling (1566–2016) och nästa års reformationsjubiléum. Temat var “Reformation då … och nu”.

Närvarande medlemmar var Selbständige Evangelisch Lutherische Kirche (SELK), Evangelical Lutheran Church of England (ELCE), Église Évangélique Luthérienne – Synode de France (EEL–SF), Lutherse Kerk – Belgie (LK–B) och Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark (DELF). Utöver representanterna från de Nordiska stiftens gemenskap deltog även präster från bl a ingermanländska kyrkan och den schlesiska kyrkan (Tjeckien).

Läs mer på hemsidan för International Lutheran Council (ILC).
Se även: Nordiska biskopsmötet – International Lutheran Council (ILC).

+Roland Gustafsson

Kvillebäckens församling – 10 år på Hisingen

Så kom den dagen då vår församling fick en egen kyrka. För ungefär ett år sedan fick vi reda på att den kyrka som vi hyrt i nära sex år skulle säljas. Vi ställdes inför frågan om vi på allvar ville vara kvar och bli en del av stadsdelen Tuve i Göteborg.

Historiskt beslut och svensk biskop i Lettland

Ett av besluten vid Lettlands evangelisk-lutherska kyrkas synod (kyrkomöte) väckte stor uppmärksamhet både i Lettland och i den världsvida lutherska gemenskapen. Synoden som samlades 3–4 juni 2016 beslutade nämligen att begränsa prästämbetet till män. Den lettiska kyrkan går därmed i motsatt riktning mot de flesta lutherska kyrkor.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Epost: info@missionsprovinsen.se
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på hemsidan