Nu är det underbar sensommartid. Sol, starka färger, värme, en vila och ett lugn i naturen. När det inte åskar förstås. En vila, innan hösten kommer. Men, det finns ett stort men. Corona-epidemin är inte över. Och vi måste förhålla oss till den i våra gudstjänster och i vår verksamhet.

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Missionsprovinsen är ett icke-territoriellt stift, och Sankt Sigfrids Trosgemenskap försöker på motsvarande sätt vara en icke-territoriell församling, med medlemmar i och utanför Sverige. Sverige är ett vidsträckt land, och Missionsprovinsens församlingar är hittills ganska glest utplacerade. Sankt Sigfrids Trosgemenskap finns därför till för att samla dem som bor i luckorna mellan församlingarna, som längtar efter en församlingsgemenskap, men där avstånden till närmaste församling är för långt. Sankt Sigfrids utmaning är därför att överbrygga avstånd för att så långt det är möjligt erbjuda något som liknar normalt församlingsliv. När corona-pandemin slog till i våras, fick fler erfara en del av de förutsättningar som för oss är normalt.

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,   han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på", Ps. 91:1-2.

Johannes döparen brukar ofta betraktas som en domsprofet. Det är inte orätt att säga så. Döparen talade om att yxan redan är satt till orten. Med det menade han att den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut, men hans budskap stannar inte där. Johannes döparen är en hoppets profet. Han talar nämligen om den som skulle komma. Det gamla Israel hade väntat i århundraden på att Gud skulle sända sin Messias för att befria folket. Messias, tänkte man, skulle kasta ut den romerska ockupationsmakten ur landet och återupprätta Landet.

– Tankar i coronatider –

Under många år var den som ville fira gudstjänst men av olika skäl inte kunde ta sig till kyrkan hänvisad till SVT:s gudstjänstutbud. Med tiden har TV-gudstjänsterna inte bara tappat i andlig halt utan också blivit förinspelade och kraftigt redigerade. På senare år har dock billig teknik och tillgången till internet lett till nya möjligheter. I och med coronapandemin finns det nu en stor mängd alternativ att välja bland.

Nu är det snart midsommar. Det blir en annorlunda sommar. Corona-epidemin håller i sig. Fortfarande gäller restriktioner, som vi måste förhålla oss till.  Det påverkar våra vardagar och våra söndagar. Vi måste hålla ut medan det varar och samtidigt i förbön bära fram denna situation och vårt folk inför Herren. Vi får bära fram dem som blivit sjuka och be om helande och läkedom för dem. Vi får be för dem som sörjer anhöriga, som gått bort.  Vi får be för de som blivit isolerade. Vi får be för alla dem, som vårdar de sjuka. Vi får be för ansvariga beslutsfattare i samhället, att de kommer med rimliga riktlinjer. Vi får be för hela vårt svenska folk: ”Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud. Gör oss till ett folk som söker dig och följer ditt Ord.” Vi måste hålla ut i den här förbönen, så länge epidemin varar.

– en tillbakablick av den avgående provinssekreteraren –

Vid Provinskonventet förra året avtackades Bengt Birgersson som provinssekreterare. Efter en lång och trogen tjänst för Missionsprovinsen begärde Bengt entledigande från sitt uppdrag och avslutade sin tjänst i augusti 2019. Här följer fortsättningen av hans I backspegeln (del I).

– En hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Sent kommer vi glömma fastetiden 2020. För många började det som en frivillig fasta, dvs man valde att avstå från något. För oss alla slutade den med en ofrivillig. Vi har fått klara oss utan mycket som vi annars tar för givet, som vi uppskattar och behöver. Inget har vi som inte är oss givet. ”Kom ihåg, o människa, att du är stoft” hörde vi i Askonsdagsmässan och så blev fastetiden en skarp påminnelse om att allt här på jorden är föränderligt och till slut också förgängligt. Utom just det som består och är evigt – det som fastetiden och den stilla veckan så passande kulminerar i: Kristi uppståndelse från det döda. Allt det han hade sagt och gjort får i kraft av uppståndelsen ett evigt ljus över sig.

– en hälsning från biskop emeritus Arne Olsson –

… för alla hälsningar jag fick på min 90-årsdag! Kerstin och jag fick fira den på egen hand i vår lägenhet, men vi kände oss inte ensamma. Via brevlådan utanför dörren, internets brevlåda och Facebook kom oväntat många hälsningar. Från Missionsprovinsen fick jag en underbar bukett tulpaner med några väldoftande eucalyptuskvistar. Det blev verkligen en dag att minnas!

Under de första månaderna genomfördes Lutherstiftelsens pastorala kurs. Deltagare var: Henrik Andersson, Joakim Brandt-Erlandsson, Hayoin Cheng och Anders Svensson. Samtliga har fått sin teologiska utbildning framförallt vid Församlingsfakulteten i Göteborg. Föreståndare för kursen var biskop Bengt och schemaläggare tillika huvudlärare i homiletik, teol.dr. Timo Laato. Undervisning leddes även av präster, diakonissor och lekmän som är väl kända i Missionsprovinsens sammanhang.

– Rapport –

Söndagen den första mars 2020 lade biskop Lars Artman ned sin kräkla i samband med Högmässan på Gratia Dei. Den 22 april 2006 hade han i samma kyrka blivit vigd till biskop och fått mottaga staven tillsammans med de övrig ämbetsattributen – mitran, biskopskorset och ringen.

Betraktelse

Den som väntar på Herren väntar aldrig förgäves

När Jesus dog förväntade sig alla att det var slutet på Jesusrörelsen. På påskdagen suckar emmausvandrarna: Vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Ett grusat hopp. De väntade inte på vad Herren skulle göra, vad han lovat att göra. Och inte heller kvinnorna på väg till graven.

I Kyrkans År är vi nu i tiden efter påsk. Det är en fantastisk tid. En ljus och hoppfull tid. Jesus Kristus är den levande, den Uppståndne. Han kommer till sina lärjungar på nytt med sitt Ord och sin Ande. Detta gällde de första lärjungarna, apostlarna. Allt var så annorlunda mot vad de tänkt sig. Att Jesus var Guds Son, det visste de, men att Han skulle segra genom att lida var de inte förberedda på. När den Uppståndne kom till dem fick de förnyat uppdrag: Som Fadern har sänt mig sänder jag er.

Så brukar vi hälsa varandra vid Påsken. Vi kan också använda den riktigt gamla Påskhälsningen: KRISTUS är uppstånden! – Ja, Han är sannerligen uppstånden! Så vill jag hälsa er denna Påsk! Det är en annorlunda Påsk, men med samma hälsning genom tiderna.

Vi lever i Påskens tid. Vi har en levande Frälsare. Då kan det aldrig bli riktigt hopplöst.

Vad betyder detta att Jesus uppstått?

Söndagens högmässogudstjänst sänds live från Immanuelförsamlingen i Göteborg.

Klicka för att komma till videosändningen, som startar fem minuter före gudstjänsten

Gudstjänsterna kommer att fortsätta sändas live de kommande veckorna, under den tid som vi inte kan samlas på vanligt sätt till gudstjänst.

I corona-tider vill jag komma med några påminnelser.

Herren ger ett löfte till oss i Jesaja 49:16. ”Se, på mina händer har jag upptecknat dig.” Han har oss skrivna i sin hand och påminns om oss hela tiden. Vår oro och våra bekymmer känner han väl. I dopet skrevs våra namn i Livets bok i himmelen. Vi är t.o.m. skrivna i hans hand. För Jesu Kristi skull.

Här är en bön i corona-tiden. Vi behöver be oss igenom den här krisen. När vi ber är vi inte ensamma. Herren är nära, hos oss. Och vi är förenade med våra bröder och systrar i tron, som också ber.

En psalm i psalmboken, som passar bra, är Svenska psalmen 539 ”Vänd bort din vrede.” Den sjöngs ofta förr på Botdagen. Den passar bra också nu, med fastetiden, som vi är inne i. Bed den psalmen!

Hälsningar från
+Bengt

Nu när Corona-viruset sprider sig, växer oron bland människor i vårt samhälle. Vi har anledning att särskilt tänka på dem som redan drabbats eller som på grund av sjukdom och svaghet känner sig extra oroliga!

Myndigheternas råd och riktlinjer kan komma att ändras, och det är angeläget att vi följer dessa – se närmare på www.folkhalsomyndigheten.se/

Smittspridningen kan också påverka gudstjänster och samlingar inom Missionsprovinsen, särskilt när det gäller frågan om hur nattvarden firas.

– en tillbakablick av den avgående provinssekreteraren –

I ca 15 år har jag fått vara provinssekreterare med en stor delaktighet i Missionsprovinsens lednings- och utvecklingsarbete. I höstas avslutades det uppdraget och kan ge viss anledning till att se i backspegeln. Men det jag då ser är inte min gärning utan vad Gud har gjort ibland oss. Och där har vi fått vara många, som stått tillsammans som Guds redskap.

I oktober 1993 kom biskopsmötets besked, att man inte avsåg att viga någon präst till tjänst i Svenska kyrkan om denne inte var villig att samarbeta med präst av motsatt kön. Och vi förstod, att om detta beslut står sig – och det sanktionerades i den nya kyrkoordningen 2000 – då är vägen stängd för bibeltrogna präster in i vår kyrka. Många var de kristna, som om och om igen knäppte sina händer med bön om prästvigning för dem som inte kompromissade.

– Reportage –

Vid årsmöte den 17 februari 2019 ombildades Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet till Mariakyrkans församling. Under våren utlystes tjänsten som kyrkoherde för Mariakyrkans församling. Tre präster anmälde sitt intresse. De provpredikade och intervjuades av församlingen och kyrkorådet. Vid församlingsstämma den 25 augusti beslutade stämman enligt kyrkorådets förslag att utse pastor Sveinung Eriksen till kyrkoherde med anställningsgrad 50 % av heltid och med tillträdesdag den 15 januari 2020. Missionsprovinsens Konsistorium har förklarat Sveinung behörig och utfärdat missiv för honom.

– Rapport från gemenskapen S:t Filippus  –

Församlingsplanteringsutskottet har under ett antal år arbetat med olika platser i Sverige, så även med Stockholm och Mälardalen.

Därifrån kom ursprungligen initiativet att komma igång med en församlingsplantering i Stockholm som kunde komplettera den sedan lång tid befintliga S:t Stefanus koinonia, hittills Missionsprovinsens enda församling i Stockholm. Komplettering vad gäller att nå människor som känner sig hemma i en lite annan fromhetstradition än den mera högkyrkliga S:t Stefanus, men även komplettering vad gäller geografisk placering och gudstjänsttid. Sedan finns en medvetenhet om att det mera handlar om att nå utanför olika fromhetstraditioner och att ha fokus riktat mot ett missionsarbete i en storstad. Det är inte enkelt, men spännande och utmanande!

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen