Avtackning och installation i Karlstad

Vid en högtidlig gudstjänst i Karlstad den 26 augusti avtackades Samuel Petersson, som varit präst i S:t Petri sedan 2007. Vid samma tillfälle installerades Daniel Brandt. Han kommer att tjänstgöra i både Karlstad och Torsby.

Avtack_Samuel_crDet var med värme och saknad att Samuel Petersson avtackades efter sin tjänstgöring i S:t Petri. Han önskades Guds välsignelse inför uppdraget i ELM i Örkelljunga, dit han flyttar med sin familj.

Biskop Roland Gustafsson installerade Daniel Brandt, som efter studier i U.S.A. nu skall tjänstgöra i Värmland. Biskop Roland höll skriftetalet, och Samuel predikade. Daniel assisterade vid nattvarden. LP-gänget bidrog med sång och musik i gudstjänsten.

I sitt tal tog biskop Roland utgångspunkt i Ps. 145 och lyfte fram fem sanningar om Herren och hans rike, där det gäller att:

  • Riket är Herrens
  • Herren är trofast ...
  • Herren uppehåller ...
  • Herren är rättfärdig ...
  • Herren är nära …

Mot den bakgrunden kunde han stryka under allvaret i kallelsen, men även förutsättningarna Gud själv ger. Biskop Roland sade: När vi har en sådan God Herde, så skapas förutsättningar för oss att få vara Hans underherdar, kallade att betjäna den hjord som Frälsaren, Jesus Kristus, så dyrt har köpt med sitt blod.

Läs avskeds- och installationstalet i sin helhet – här!

Daniel_Install_cr

Installation_Jonny_cr

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen