Ragnar Block prost

Vid Konsistoriets sammanträde 21 maj 2016 utnämnde missionsbiskopen Ragnar Block till hedersprost.

Ragnar Block var mycket aktiv vid bildandet av Missionsprovinsen. Inom Kyrklig Samling utformades ett förslag till en missionsprovins. Detta fick dock inte allmän uppslutning vid ett möte i Falköping 2002. Men Ragnar tillhörde dem som inte ville släppa tanken, och som förde den vidare så att Missionsprovinsen kunde bildas 2003.

Ragnar har sedan varit aktiv i Konsistoriet. Han undanbad sig först att bli vald som ledamot, men var behjälplig som konsult och expert. Senare valdes han dock som ledamot.
Missionsprovinsen vill stå i kontinuitet med Svenska kyrkans andliga tradition. Ragnar har varit en viktig länk till denna, dels genom sin långa tjänst som församlingspräst, dels genom att vara en del av den gammalkyrkliga väckelsen. 

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen