Provinskonvent 2018 – program

Missionsrådet har beslutat att kalla till Provinskonvent lördagen den 13 oktober 2018. Förhandlingarna kommer att äga rum på Lärjungagården i Torestorp.

Programmet inleds med en morgonmässa och därefter tar förhandlingarna vid med bokslut och budget, samt val till Missionsrådet m.m. På eftermiddagen får vi höra två korta föredrag innan biskopsvalet skall genomföras.

Alla är varmt välkomna, men endast de kallade ledamöterna har rösträtt.

Program

08:30 - Morgonmässa
09:30 - Fika och registrering
10:00 - Förhandlingar och val
12:00 - Lunch
13:30 – Förhandlingar (fortsatt)
14:30 – Kaffe
15:00 - Kort-föredrag
15:25 - Kort-föredrag
15:45 - Biskopsval
16:45 - Avslutande bön

Provinskonvent – Biskopsval

Vid Provinskonventet skall ledamöterna förrätta val av Missionsbiskop, efterträdare till biskop Roland.

Nominering har ägt rum inom Prästkollegiet och följande tre av Missionsprovinsens präster har ställt sig till förfogande vid Provinskonventets val i oktober: Gunnar Andersson, Vännäs; Rolf Pettersson, Lilla Edet och Bengt Ådahl, Slättåkra.

Konsistoriets har den 20 juni förklarat dessa tre behöriga. I en separat artikel finns en allmän presentation av de nominerade.

Se även ett Pressmeddelande om Biskopsvalet

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen