Biskop Bengt har ordet - Aug 2020

Nu är det underbar sensommartid. Sol, starka färger, värme, en vila och ett lugn i naturen. När det inte åskar förstås. En vila, innan hösten kommer. Men, det finns ett stort men. Corona-epidemin är inte över. Och vi måste förhålla oss till den i våra gudstjänster och i vår verksamhet.

Jag vill påminna om Bön i Corona-tid, som jag skrev om i våras. Du kan hitta den på Missionsprovinsens webbsida. Använd den – gärna dagligen. Vi har som kristna ett särskilt ansvar också i samhället. Även om andra inte ber till Gud i denna situation, skall vi göra det. Och vi skall hålla ut i bön. Fortsätta, också när nyhetens behag har lagt sig. Vi ska fortsätta att be oss igenom denna Corona-kris, så länge den varar. Vi fortsätter, även om andra tycker att denna resurs är uttömd. Den är inte uttömd. När vi ber, är Gud beredd att lyssna och svara. För Jesu skull. Han har fullt tillträde till Fadern i himmelen. Och genom honom har även vi det. Låt oss använda oss av det. Vi får bära fram oss själva, vår nära och kära, sjuka och drabbade, beslutsfattare och politiker, sjukvårdspersona och forskare. Håll ut i bön! Och kom ihåg: Jesus ber med oss.

En ny termins arbete med gudstjänster, förkunnelse och undervisning har startat. I olika organ skall vi besluta om viktiga frågor om Missionsprovinsens organisation och framtid. I skrivande stund har vi prästexamen och prästvigningar framför oss. Nya prästkandidater är på gång, det är hoppfullt och glädjande.

Befinner du dig på en ort där det inte firas någon rätt kristen gudstjänst, samla några som delar samma nöd. Dela Guds ord. Bed tillsammans. Kalla på någon god präst och be honom att fira gudstjänst och nattvard med er, kanske i ett hem. Även om det startar i liten skala, med några stycken, är det en förutsättning för att ett växande skall kunna ske. Det viktiga är att komma igång.

Jag vill påminna om ett Jesus-ord: Utan mig kan ni ingenting göra (Joh. 15:5). Vi är helt beroende av Herren Jesus Kristus för att bygga Kristi kyrka i världen. Vi är fullständigt beroende av Honom för vår egen personliga del, men också för allt arbete i provinsen, i församlingarna och koinoniorna. Jesus har gjort allt för oss. Vi är fullständigt beroende av Hans nåd för vår frälsning.

Jesus Kristus är grunden och det är bara på den grunden vi kan bygga. Han talar sitt levande Ord. Det måste vi ta till oss och följa. Vi är helt och hållet beroende av Guds Helige Ande, att Han utrustar oss med sina nådegåvor för tjänst i sitt rike och att Han vägleder oss i denna förvirrade tid. Vi måste lära oss att bli ”lyhörda” och lyssna, när Gud talar genom sitt Ord och genom sin Ande. Jesus är Vinträdet. Vi är grenarna. Vi måste hela tiden ha kontakt med Vinträdet, Jesus,  för att saven och livet från Honom skall leva i oss.

Låt Guds Ande leva i dig,  Då mognar frukterna fram, precis som äpplena nu mognar på äppelträden och vindruvorna på vinträdet.  Det behöver växa i våra liv. Frukterna är: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Frukterna är alltid till för andra. Liksom äpplena inte är till för trädet, utan för dem som äter dem. Frukterna som växer fram, säger: här finns en tro på Jesus. Sprid denna Kristus-doft!

Håll ut i tro! Håll ut i bön! Håll ut i lyssnande efter Herrens röst! 

Hälsningar

+ Bengt

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen