Norskt nätverksmöte

Den 6—7 februari 2012 deltog provinssekreteraren och undertecknad på Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid i Høgsveen, Ringsaker — i trakten av Hamar, Norge.

Relevanta föredrag med påföljande samtal berikade gemenskapen:
• Det luthersk syn på det kirkelige embete
• Grunnleggende tenkning om det å etablere et luthersk kirkesamfunn
• Fra supplement til alternativ. De kristelige organisasjonene og statskirken i det 18. og 19. århundre
• Hvordan kirken bør møte en ny tid?
• Slik lutherdommens fremtid bør bli i Norden

Aktuella rapporter från Danmark, Finland, Norge och Sverige presenterades.

Följande norska sammanhang var representerade:
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)
Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken)
Valgmenighetene i Nord
Carissimi
For Bibel og Bekjennelse (FBB)
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Utöver Missionsprovinsen var följande nordiska organisationer representerade:
Evanglisk Luthersk Nætværk
Finska Lutherstiftelsen

Nätverkets nästa möte blir den 4—5 februari 2013.

Roland Gustafsson
Missionsbiskop

Nettverk

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen