Treenigheten

Den norska organisationen For Bibel og Bekjennelse inbjöd nordiska organisationer till möte och samråd i Oslo, Norge den 7–8 september 2012 under rubriken: Guds treenighet – læren som samler og splitter. Missionsprovinsen mötte fram med två representanter: Jakob Okkels och Daniel Brandt.

Tidningen Kyrka & Folk har rapporterat från konferensen:
Livet med Jesus – upphovet till treenighetsläran
Skandinaviskt samtal.

Ett antal föredrag är tillgängliga för avlyssning på FBB:s hemsida:
Hans Johan Sagrusten – Treenighetens mysterium
Arne Redse – Guds treenighet – i møte med islam
Dag Ø. Østereng – Guds treenighet – i våre prekener
Gunnar Innerdal – "Hvem sier dere at jeg er?" Oldkirkens treenighetslære som refleksjon over Jesus Kristus

Missionsprovinsen tackar för detta norska initiativ – kontakter över landgränserna är utomordentligt angelägna och uppskattade.

DSC_0011

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen