Besök i Norge

Den 2–3 februari 2015 inbjöd Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid till sin årliga samling på Høgsveen utanför Hamar.

Under rubriken Hva gjør vi med ekteskapet? introducerade advokaten och prästen Johan Haga oss i den problematik som är gemensam i alla våra nordiska länder: Hur upprätthålla den bibliska förståelsen av äktenskapet när ett sekulariserat samhälle fyller begreppet med ett nytt innehåll? Frågeställningen har sedan en tid tillbaka varit under bearbetning i Missionsprovinsen, i såväl Konsistorium som Läronämnd.

Prästen Jan Bygstads föreläsning Kristus i oss – hva betyr det? ledde till konstruktiva samtal i ett viktigt ämne.

Professor Knut Alfsvåg belyste ämnet Kirkefellesskap – hva er forutsetninger og kriterier? – en frågeställning som Missionsprovinsens Läronämnd också arbetar med.

Närvarande organisationer uppdaterade varandra beträffande det gångna årets åtaganden.

 

Missionsprovinsen representerades av biskop Göran Beijer, provinssekreterare Bengt Birgersson och undertecknad.
+Roland Gustafsson

Foton: Boe Johannes Hermansen

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen