Wittenberg

Den 2–8 maj 2015 hade jag förmånen att å Missionsprovinsens vägnar delta i ett par olika evenemang i ”reformationens huvudstad”. Den 3 maj invigdes Latinska skolan, som kommer att fungera som ”en missionsstation”, ett konferenscenter för teologisk utbildning, etc.

Den 5–7 maj arrangerade Lutheran Church Missouri Synod (LCMS) en teologisk konferens för mer än 100 kyrkoledare under rubriken Celebrating the Reformation Rightly – Remembrance, Repentance, Rejoicing. I föredrag och samtal belystes reformationens historia och innehåll, vilket i ljuset av vår samtid ger anledning till bot och bättring, för att åter i tacksamhet, glädje och med frimodighet se framtiden an. Arvet från reformationen förpliktigar till … att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga (Judas brev 3).

Jag hänvisar f ö till mina bloggar och till artiklar i tidningen Kyrka & Folk:

Latinska skolan

Wittenberg-konferens

Wittenberg – reformationens vagga. Då och nu.

Minnesvärd konferens i Wittenberg (pdf)

+Roland

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen