Nordiskt biskopsmöte i Norge

Den 13–14 september 2016 hölls nordiskt biskopsmöte i närheten av Lillehammer i Norge. Biskoparna för de tre stiften som tillsammans bildade Nordiska stiftens gemenskap informerade varandra om aktuella händelser och beslut i respektive i stift.

Gemensamma angelägenheter som t ex frågan om eventuellt medlemskap i International Lutheran Council (ILC) och kyrklig gemenskap med andra lutherska kyrkor behandlades också.

Biskop Risto Soramies från Finland hade med sig dekanen Juhana Pohjola, liksom biskop Roland Gustafsson assisterades av biskop Lars Artman och Jakob Okkels. Från Det evangelisk-lutherske stiftet i Norge deltog biskop Thor Henrik With.

Stiftet håller den 8 oktober sitt stiftsmöte i Tromsö, och Bengt Birgersson har som Provinssekreterare inbjudits att medverka.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen