Provinsordningen anger att Missionsprovinsen minst en gång per år skall samlas till konvent för överläggningar om provinsens gemensamma angelägenheter. Därför inbjöds till gemenskap i Elsebergskyrkan i Uddevalla lördagen den 8 oktober 2011.

Den 17 september 2011 hade undertecknad förmånen att som Missionsprovinsens representant närvara vid en finska Lutherstiftelsens prästvigning. Den förrättades för andra gången i Finland av stiftelsens egen biskop Matti Väisänen. Platsen var staden Kuopio, långt inne i Savolax och de tusen sjöarnas land. Vid bilresan från Helsingfors dit såg man tyvärr inte så mycket av alla sjöarna, eftersom man i Finland liksom i Sverige drar de stora vägarna utanför tätorterna och genom stora skogsområden. Väl framme fick vi tillfälle att från stadens högt placerade vattentorn se bortåt fyra mil vitt omkring. Och nog glimmade det av sjöar i oräkneligt antal.

Tidningen Kyrka & Folk publicerade i september 2011 (nr 36) en artikel om vännen och Skandinavien-anförvanten Christopher C Barnekov. 

Läs artikeln: Herren lade Skandinavien på mitt hjärta – en svensk friherre i Missourisynoden.

Lutherstiftelsens ändamål är att befrämja kristendomsundervisning och teologisk utbildning på grundval av Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt att i övrigt verka för en sund kyrklig utveckling i evangelisk-luthersk anda.

Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) inbjuder sina samarbetspartners — missionsorganisationer och kyrkor — för överläggningar i Nairobi den 12–15 september 2011. Missionsprovinsen i Sverige och Finland kommer att delta med två representanter.

Fredagen den 19 augusti 2011 samlades det finska Konsistoriet i Helsingfors. På dagordningen fanns frågor om hur arbetet i Finland rent administrativt skall utökas, d v s utvecklas till ett mer självständigt stift i Missionsprovinsen. De konstruktiva samtalen indikerar att en hel del kommer att förändras under de närmaste åren.

Under några tidiga sommardagar i juni var kyrko- och utbildningsledare från Baltikum samlade till konferens i Saldus om teologisk utbildning under ledning av representanter för Missourisynoden i USA. Med på konferensen var också Församlingsfakultens rektor Johannes Hellberg och för Missionsprovinsen missionsbiskopen Roland Gustafsson.

Den etiopiska Mekane Yesus-kyrkan (EECMY) och Svenska kyrkan har under en längre tid haft korrespondens om samkönade äktenskap.

Den 24 december 2010 skriver EECMY ett brev och uppmanar Svenska kyrkan att ompröva sitt beslut, eftersom sådant samliv är oförenligt med biblisk lära och liv. I brev av den 7 juni 2011 svarar ärkebiskop Anders Wejryd systerkyrkan och hävdar att Svenska kyrkan i sin konkreta kontext håller fast vid och tillämpar Bibelns auktoriet. En omprövning av beslutet om samkönade äktenskap är inte aktuell, hävdar ärkebiskopen.

Något om arbetet i Finland
I en tydlig vision om att bygga Kristi kyrka på nytt i Finland arbetar finska Lutherstiftelsen målmedvetet och kraftfullt. I klarhet över att vi är inne i en ny tid, en efterkonstantinsk tid där inga välgrundade förhoppningar finns om att de gamla nationalkyrkorna ska resa sig igen, arbetar man medvetet på att bygga församlingar. Dessa församlingar byggs helt utan statliga eller kyrkokommunala pengar, och därför måste finansieringen se helt annorlunda ut. Istället för att satsa på att skaffa dyra byggnader hyr man in sig där det är möjligt, ofta i Adventistkyrkor, som själva firar sina gudstjänster på lördagar. Man satsar sina pengar på att kunna betala lön till sina präster, eftersom det som en församling behöver är en pastor, som kan förvalta Ordet och sakramenten. Inom Lutherstiftelsen har man också lagt ner stor möda på att förbereda sina präster för deras tjänst i en ny tid.

DSC_0279Vel 1 000 personer deltok i årets St. Hansstevne til Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Blant de innbudte gjestene var biskop Roland Gustafsson fra Misjonsprovinsen. DELK er det eldste lutherske frikirkesamfunnet i Norge (stiftet i 1872) og har vel 3 300 medlemmer fordelt på 13 menigheter.

Stevnet — som har lang tradisjon i — ble holdt i flotte omgivelser på Gjennestad vgs. og gartnerskole i Stokke i Vestfold, 25. og 26. juni. Høydepunktet var innsettelsen av prest Rolf Ekenes som ny tilsynsmann i DELK. Dette skjedde under gudstjenesten søndag formiddag, hvor alle DELKs tjenestegjørende prester var med i forbønnshandlingen. Ekenes etterfølger Herman Næss, som går tilbake til tjenesten som menighetsprest.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen