Tidningen Kyrka & Folk publicerade i september 2011 (nr 36) en artikel om vännen och Skandinavien-anförvanten Christopher C Barnekov. 

Läs artikeln: Herren lade Skandinavien på mitt hjärta – en svensk friherre i Missourisynoden.

Lutherstiftelsens ändamål är att befrämja kristendomsundervisning och teologisk utbildning på grundval av Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt att i övrigt verka för en sund kyrklig utveckling i evangelisk-luthersk anda.

Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) inbjuder sina samarbetspartners — missionsorganisationer och kyrkor — för överläggningar i Nairobi den 12–15 september 2011. Missionsprovinsen i Sverige och Finland kommer att delta med två representanter.

Fredagen den 19 augusti 2011 samlades det finska Konsistoriet i Helsingfors. På dagordningen fanns frågor om hur arbetet i Finland rent administrativt skall utökas, d v s utvecklas till ett mer självständigt stift i Missionsprovinsen. De konstruktiva samtalen indikerar att en hel del kommer att förändras under de närmaste åren.

Under några tidiga sommardagar i juni var kyrko- och utbildningsledare från Baltikum samlade till konferens i Saldus om teologisk utbildning under ledning av representanter för Missourisynoden i USA. Med på konferensen var också Församlingsfakultens rektor Johannes Hellberg och för Missionsprovinsen missionsbiskopen Roland Gustafsson.

Den etiopiska Mekane Yesus-kyrkan (EECMY) och Svenska kyrkan har under en längre tid haft korrespondens om samkönade äktenskap.

Den 24 december 2010 skriver EECMY ett brev och uppmanar Svenska kyrkan att ompröva sitt beslut, eftersom sådant samliv är oförenligt med biblisk lära och liv. I brev av den 7 juni 2011 svarar ärkebiskop Anders Wejryd systerkyrkan och hävdar att Svenska kyrkan i sin konkreta kontext håller fast vid och tillämpar Bibelns auktoriet. En omprövning av beslutet om samkönade äktenskap är inte aktuell, hävdar ärkebiskopen.

Något om arbetet i Finland
I en tydlig vision om att bygga Kristi kyrka på nytt i Finland arbetar finska Lutherstiftelsen målmedvetet och kraftfullt. I klarhet över att vi är inne i en ny tid, en efterkonstantinsk tid där inga välgrundade förhoppningar finns om att de gamla nationalkyrkorna ska resa sig igen, arbetar man medvetet på att bygga församlingar. Dessa församlingar byggs helt utan statliga eller kyrkokommunala pengar, och därför måste finansieringen se helt annorlunda ut. Istället för att satsa på att skaffa dyra byggnader hyr man in sig där det är möjligt, ofta i Adventistkyrkor, som själva firar sina gudstjänster på lördagar. Man satsar sina pengar på att kunna betala lön till sina präster, eftersom det som en församling behöver är en pastor, som kan förvalta Ordet och sakramenten. Inom Lutherstiftelsen har man också lagt ner stor möda på att förbereda sina präster för deras tjänst i en ny tid.

DSC_0279Vel 1 000 personer deltok i årets St. Hansstevne til Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Blant de innbudte gjestene var biskop Roland Gustafsson fra Misjonsprovinsen. DELK er det eldste lutherske frikirkesamfunnet i Norge (stiftet i 1872) og har vel 3 300 medlemmer fordelt på 13 menigheter.

Stevnet — som har lang tradisjon i — ble holdt i flotte omgivelser på Gjennestad vgs. og gartnerskole i Stokke i Vestfold, 25. og 26. juni. Høydepunktet var innsettelsen av prest Rolf Ekenes som ny tilsynsmann i DELK. Dette skjedde under gudstjenesten søndag formiddag, hvor alle DELKs tjenestegjørende prester var med i forbønnshandlingen. Ekenes etterfølger Herman Næss, som går tilbake til tjenesten som menighetsprest.

HBernhardMänniskorna strömmar in i Frälsningsarméns lokaler, som S:t Petri-församlingen hyrt för denna stora dag. Där kommer de trogna kyrkobesökarna sakta promenerande, medan de små barnen springer förbi i full fart innan föräldrarna lyckas få dem att sitta stilla. I lokalen blandas människor ifrån olika kulturer och det är glädjande att se ett antal personer från olika delar av Afrika. En pingstdag med människor från olika länder borde egentligen vara en självklarhet, men är sällan det. Närmare 70 personer kommer till kyrkan för att vara med när Hans Bernhard blir diakonvigd för tjänst i Värmland.

Hans Bernhard vigdes på Pingstdagen 2011 till den särskilda tjänsten som diakon, och du som läser detta har möjlighet att omsluta honom med förbön. Vi har bett Hans Bernhard att berätta lite om sig själv, sin bakgrund och kallelse.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen