Biskop Arne Olsson vigde pastor Lars Artman och pastor Göran Beijer till biskopar.

Lördagen den 22 april 2006 vigde biskop Arne Olsson Lars Artman till biskop. Vigningsgudstjänsten på Gratia Dei i Kristianstad började kl 13.30 och biskop Obare och biskop Asiago från Kenya (ELCK) medverkade, liksom biskop Ulf Asp från Norge (DELK). De gjorde, tillsammans med alla andra som deltog, dagen till en högtidlig fest. Biskop Arne Olsson höll vigningstalet medan Dr Charles Evanson från Litauen predikade över Joh 21:1-14.

Söndagen den 23 april 2006 vigde biskop Arne Olsson Göran Beijer till biskop. Vigningen ägde rum kl 16.00 i Södra Latins Aula i Stockholm, under medverkan av flera utländska gäster, vilka med kören bidrog till högtiden. Liksom dagen innan i Kristianstad höll biskop Arne Olsson vigningstal med beredelseord, och Dr Charles Evanson predikade (Joh 20: 19-31).

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen