Missionsprovinsens blogg

I Etiopien

Under tiden 17-24 april besöker jag Etiopien. Det är en förmån att få återkomma till detta land, som jag under åren 1990-2010 besökte tämligen regelbundet. Senaste besöket var för drygt fyra år sedan: Rapportskrivning. Vid detta tillfälle är besöket å Evangelisk...

läs mer

Ond bråd död

Med smärta har vi tagit del av fredagseftermiddagens (2017-04-07) attentat i Stockholm. Vi deltar i sorgen med dem som drabbats och deras anhöriga.   I en av den kristna Kyrkans böner aktualiseras ondskans realitet – det heter i Litanian: ... för alla synder, för...

läs mer

Reformation i fokus

Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) hade i den gångna vecka två intressanta dagar med gedigen och givande undervisning. Dels om Rättfärdiggörelsens relevans i förkunnelse och församlingsbyggande 2017 och dels om Reformation nu och då. Antagligen kommer de båda...

läs mer

Roland Gustafsson är sedan 27 mars 2010 biskop i Missionsprovinsen. Här skriver han om sitt arbete, kristenheten och teologi.

Missionsprovinsens hemsida

Fler inlägg

Efter ditt ord

– Vad ska människan göra med sin hopplöshet och osäkerhet? Så inleds en kulturkrönika i Svenska Dagbladet för några dagar sedan. En mångfald av kaos i vår omvärld, nära och långt borta, beskrivs. Frågan ställs igen: – Vad ska människan göra med sin osäkerhet?...

läs mer

Orons år

Den första partiledardebatten i riksdagen innehöll tillbakablickar från året 2016 och sammanfattades i media under rubriken “orons år”. Det är inte så överraskande, med tanke på den turbulenta situation som råder i samhälle och kyrka. Guds ord har redogörelser om det...

läs mer

Död – och liv

På Svenska Akademiens högtidsdag den 20 december reflekterade Per Wästberg över tidens flykt och dödens visshet. Han förmedlade bl a följande: Vi vet inte varför vi fötts, det är inget vi bett om. Vi vet att vi är dödsdömda. Till vetenskapen har jag donerat min kropp....

läs mer

Missionsprovinsens kansli

Vid månadsskiftet oktober-november 2016 flyttades Missionsprovinsens kansli till en lokal i Immanuelförsamlingens fastighet i Tuve, Göteborg. Som hyresgäst har Missionsprovinsen genom nästan åtta år delat kontor med Lutherstiftelsen, som också anordnar gudstjänster på...

läs mer

Fullständigt obegripligt

Det har under de gångna åren förekommit en del icke avklarade relationer för några präster som är knutna till såväl Missionsprovinsen som Svenska kyrkan. Jag bloggade senast om detta för några veckor sedan: Skarpt läge. Inom kort samlas Kyrkomötet för 2016, session 2,...

läs mer

Håll god vänskap med din Gud – varje dag

Det är 200 år sedan en betydelsefull person föddes, något som i början av året uppmärksammades av tidningen Dagen: Rosenius – den varme predikanten. Tidningen Kyrka & Folk har under hösten publicerat ett par artiklar om Carl Olof Rosenius, vilka rekommenderas för...

läs mer

Mission 150 år – pionjärerna

Jag har tidigare i år bloggat om jubileumsåret 150 år. Under sommaren fick jag anledning att fördjupa mig i en del historiskt material i ämnet, vilket resulterade i ett föredrag som hölls på Missionsgården Fridhem i Vännäs i slutet av juli. På begäran har detta...

läs mer

Bakom fasaderna

Det är inte särskilt ofta jag tagit upp frågor kring den Romersk-katolska kyrkan. För drygt ett år sedan uppmärksammades en extraordinär kommuniké från nämnda kyrka angående syndernas förlåtelse, vilket jag belyste i en blogg med rubriken Om påvens makt och...

läs mer

Missionsprovinsen och ILC

Vid Provinskonventet i Göteborg den 29 oktober – se program här – kommer en viktig fråga att diskuteras: ansökan om medlemskap i International Lutheran Council (ILC). Vi får besök av ILC-presidenten, biskop Hans-Jörg Voigt. Innehållet i propositionen finns här....

läs mer

Skarpt läge

Jag har tidigare redogjort för spända relationer mellan Missionsprovinsen och Svenska kyrkan, i första hand via Göteborgs stift. Här är några rapporter i ärendet: Tydlig bekännelse En högre instans Guds ord bär inte bojor I tid och otid Saken har under sommaren...

läs mer

Anförtrott uppdrag

Tidningen Världen idag har en tänkvärd ledare (26 september 2016) om Svenska kyrkans förestående kyrkomöten under hösten. Här framställs ett antal farhågor: Det är alltid med en viss bävan som bibeltrogna deltagare drar upp till kyrkomötet. Vad i den...

läs mer

Internationellt forum för mission

I Missionsprovinsens ordning anges följande: Missionsprovinsen söker internationell samverkan på evangelisk-luthersk grund och odlar kontakt med andra kyrkotraditioner där så är lämpligt (3 kap. 6 §). Under de gångna åren har vi bl a haft nätverkskontakter med North...

läs mer

Diaspora-präster

Vid olika tillfällen har jag lyft fram de präster i Missionsprovinsen som har tjänst i utlandet. En av dem är Hans Jönsson, som den 6 augusti vigs till biskop i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland: Ljus i mörkret. Under den gångna helgen hade jag förmånen att...

läs mer

Small pockets

Missourisynoden (LCMS, Lutheran Church – Missouri Synod) arrangerar under tiden July 9–14 sitt konvent i Milwaukee, norr om Chicago. Det går utmärkt att följa det mesta on line: How to follow LCMS convention. På söndagens förmiddag hade Dr Lawrence R Rast Jr,...

läs mer

I tid och otid

Den 4 maj publicerades en debattartikel i Kyrkans Tidning under rubriken Missionsprovinsen borde lämna Svenska kyrkan. Många bland oss kände sig inte helt bekväma med den argumentation och retorik som f d domprosten i Göteborg, K O Nilsson, framförde i artikeln. Vi...

läs mer