Missionsprovinsens blogg

I Etiopien

Under tiden 17-24 april besöker jag Etiopien. Det är en förmån att få återkomma till detta land, som jag under åren 1990-2010 besökte tämligen regelbundet. Senaste besöket var för drygt fyra år sedan: Rapportskrivning. Vid detta tillfälle är besöket å Evangelisk...

läs mer

Ond bråd död

Med smärta har vi tagit del av fredagseftermiddagens (2017-04-07) attentat i Stockholm. Vi deltar i sorgen med dem som drabbats och deras anhöriga.   I en av den kristna Kyrkans böner aktualiseras ondskans realitet – det heter i Litanian: ... för alla synder, för...

läs mer

Reformation i fokus

Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) hade i den gångna vecka två intressanta dagar med gedigen och givande undervisning. Dels om Rättfärdiggörelsens relevans i förkunnelse och församlingsbyggande 2017 och dels om Reformation nu och då. Antagligen kommer de båda...

läs mer

Roland Gustafsson är sedan 27 mars 2010 biskop i Missionsprovinsen. Här skriver han om sitt arbete, kristenheten och teologi.

Missionsprovinsens hemsida

Fler inlägg

Diaspora-präster

Vid olika tillfällen har jag lyft fram de präster i Missionsprovinsen som har tjänst i utlandet. En av dem är Hans Jönsson, som den 6 augusti vigs till biskop i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland: Ljus i mörkret. Under den gångna helgen hade jag förmånen att...

läs mer

Small pockets

Missourisynoden (LCMS, Lutheran Church – Missouri Synod) arrangerar under tiden July 9–14 sitt konvent i Milwaukee, norr om Chicago. Det går utmärkt att följa det mesta on line: How to follow LCMS convention. På söndagens förmiddag hade Dr Lawrence R Rast Jr,...

läs mer

I tid och otid

Den 4 maj publicerades en debattartikel i Kyrkans Tidning under rubriken Missionsprovinsen borde lämna Svenska kyrkan. Många bland oss kände sig inte helt bekväma med den argumentation och retorik som f d domprosten i Göteborg, K O Nilsson, framförde i artikeln. Vi...

läs mer

O vilka under helgonen äro!

Ingen har väl kunnat undgå de mediala inslagen från söndagens högtid i Rom, när Elisabeth Hesselblad helgonförklarades. Den romersk-katolske biskopen i Sverige summerar händelsen på följande sätt: ”Den Katolska Kyrkan har kommit hem till Sverige”. I min lågkyrkliga...

läs mer

Ljus i mörkret

För drygt ett år sedan rapporterade vi om hur pastor Magnus Olsson, prästvigd år 1999 i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka (LELB), efter 16 års tjänst i grannlandet återvänt till Sverige och knutits till Missionsprovinsens verksamhet: Högtid i Karlskrona. Vi gläds...

läs mer

Vägen till livet

Så var temat för den gångna söndagens texter. I evangelietexten talar Jesus om sig själv och om Fadern: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh. 14:6). Under den senaste månaden har det pågått en debatt i tidningen DAGEN....

läs mer

Vi tror, lär och bekänner …

För drygt ett år sedan deltog jag å Missionsprovinsens vägnar i en teologisk konferens: Besök i Tyskland. De internationella kontakterna fördjupades i början av 2016 i samband med ett möte i Göteborg: Nordiska biskopsmötet – International Lutheran Council (ILC). Den...

läs mer

Psalm 119 – The Golden ABC

I Församlingsfakultetens kapell hålls dagligen middagsbön (kl 12.05). På tisdagarna är det som regel en kortare gudstjänst. I dag hade jag ansvaret, textläsning med kort utläggning var från Ps. 119:49–56: Tänk på ditt ord till din tjänare,
 för du har gett mig hopp.
...

läs mer

150 år

Den 15 mars 1866 landsteg missionärerna Carl Johan Carlsson, Per Eric Kjellberg och Lars Johan Lange i hamnstaden Massawa som Evangeliska Fosterlandsstiftelsens (EFS) och Sveriges första utlandsmissionärer. Målet var att nå de centrala delarna av dagens Etiopien,...

läs mer

Belgien

Nyligen uppmärksammades i svensk media att Missionsprovinsen utökar sina internationella kontakter, t ex genom artiklar i Kyrkans Tidning och i Dagen: Missionsprovinsen söker utvidgat samarbete. Bakgrunden är ett möte som hölls i Göteborg i januari 2016: Nordiska...

läs mer

Syndabocksmekanism

Uppmärksammades på en bokrecension i ett för tiden aktuellt ämne - är religion orsaken till en allt mer bloddränkt värld? Den brittiske religionshistorikern Karen Armstrong skrev för några år sedan boken Fields of Blood: Religion and the History of Violence, som nu...

läs mer

Folkkyrka – föreningskyrka?

I Missionsprovinsen pågår samtal, överväganden och reflektioner om vår identitet. Under årens lopp har ett antal artiklar i ämnet publicerats i Sändebrevet och på hemsidan. Liknande frågeställningar finns i de nordiska grannländerna, något som aktualiserades vid en...

läs mer

Albanien

Vecka 3/2016 ägnades huvudsakligen åt internationella åtaganden: Nordiska biskopsmötet – International Lutheran Council (ILC). Den gångna helgen hade jag förmånen att för första gången besöka Albanien, ett land som efter andra världskriget blev en kommunistisk stat...

läs mer

En högre instans

… att vi en dag ska stå i en högre rätt och då är det Guds ord som fäller utslaget. Uttalandet kommer från prästen Ragnar Block, sedan han fått beskedet att Domkapitlet i Göteborgs stift förklarat honom obehörig att utöva sitt ämbete i Svenska kyrkan. Intervjun i sin...

läs mer

Falska profeter

December månad har för min del varit en ytterst hektisk tid detta år. Därför har det också varit sparsamt med bloggandet från min sida. Ett och annat har jag dock samlat på mig, vilket jag försöker aktualisera så här på årets sista dag. Olof Edsinger har i tidningen...

läs mer