Missionsprovinsens blogg

En tillflykt för jordens alla ändar

Bloggandet har befunnit sig på sparlåga under de senaste månaderna, men jag återupptar gärna skrivandet genom att hänvisa till intressanta internationella åtaganden under den gångna sommaren. Det har innefattat besök i Tyskland, Tjeckien och USA: Internationella...

läs mer

Minnen och reflektioner

På pingstafton besökte jag biskop emeritus Arne Olsson i samband med ett besök i Uddevalla med omnejd. Han är numera bosatt i Vänersborg. På ålderns höst dras +Arne med diverse krämpor. Tidvis orkar han inte uträtta särskilt mycket, men emellanåt ägnar han tid åt...

läs mer

Inte olydig …

I den förra bloggen, Avskedsföreläsning, antyddes att mitt föredrag skulle kunna bli tillgängligt - så är nu fallet: Inte olydig mot den himmelska...

läs mer

Roland Gustafsson är sedan 27 mars 2010 biskop i Missionsprovinsen. Här skriver han om sitt arbete, kristenheten och teologi.

Missionsprovinsens hemsida

Fler inlägg

Missionsprovinsen och ILC

Vid Provinskonventet i Göteborg den 29 oktober – se program här – kommer en viktig fråga att diskuteras: ansökan om medlemskap i International Lutheran Council (ILC). Vi får besök av ILC-presidenten, biskop Hans-Jörg Voigt. Innehållet i propositionen finns här....

läs mer

Skarpt läge

Jag har tidigare redogjort för spända relationer mellan Missionsprovinsen och Svenska kyrkan, i första hand via Göteborgs stift. Här är några rapporter i ärendet: Tydlig bekännelse En högre instans Guds ord bär inte bojor I tid och otid Saken har under sommaren...

läs mer

Anförtrott uppdrag

Tidningen Världen idag har en tänkvärd ledare (26 september 2016) om Svenska kyrkans förestående kyrkomöten under hösten. Här framställs ett antal farhågor: Det är alltid med en viss bävan som bibeltrogna deltagare drar upp till kyrkomötet. Vad i den...

läs mer

Internationellt forum för mission

I Missionsprovinsens ordning anges följande: Missionsprovinsen söker internationell samverkan på evangelisk-luthersk grund och odlar kontakt med andra kyrkotraditioner där så är lämpligt (3 kap. 6 §). Under de gångna åren har vi bl a haft nätverkskontakter med North...

läs mer

Diaspora-präster

Vid olika tillfällen har jag lyft fram de präster i Missionsprovinsen som har tjänst i utlandet. En av dem är Hans Jönsson, som den 6 augusti vigs till biskop i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland: Ljus i mörkret. Under den gångna helgen hade jag förmånen att...

läs mer

Small pockets

Missourisynoden (LCMS, Lutheran Church – Missouri Synod) arrangerar under tiden July 9–14 sitt konvent i Milwaukee, norr om Chicago. Det går utmärkt att följa det mesta on line: How to follow LCMS convention. På söndagens förmiddag hade Dr Lawrence R Rast Jr,...

läs mer

I tid och otid

Den 4 maj publicerades en debattartikel i Kyrkans Tidning under rubriken Missionsprovinsen borde lämna Svenska kyrkan. Många bland oss kände sig inte helt bekväma med den argumentation och retorik som f d domprosten i Göteborg, K O Nilsson, framförde i artikeln. Vi...

läs mer

O vilka under helgonen äro!

Ingen har väl kunnat undgå de mediala inslagen från söndagens högtid i Rom, när Elisabeth Hesselblad helgonförklarades. Den romersk-katolske biskopen i Sverige summerar händelsen på följande sätt: ”Den Katolska Kyrkan har kommit hem till Sverige”. I min lågkyrkliga...

läs mer

Ljus i mörkret

För drygt ett år sedan rapporterade vi om hur pastor Magnus Olsson, prästvigd år 1999 i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka (LELB), efter 16 års tjänst i grannlandet återvänt till Sverige och knutits till Missionsprovinsens verksamhet: Högtid i Karlskrona. Vi gläds...

läs mer

Vägen till livet

Så var temat för den gångna söndagens texter. I evangelietexten talar Jesus om sig själv och om Fadern: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh. 14:6). Under den senaste månaden har det pågått en debatt i tidningen DAGEN....

läs mer

Vi tror, lär och bekänner …

För drygt ett år sedan deltog jag å Missionsprovinsens vägnar i en teologisk konferens: Besök i Tyskland. De internationella kontakterna fördjupades i början av 2016 i samband med ett möte i Göteborg: Nordiska biskopsmötet – International Lutheran Council (ILC). Den...

läs mer

Psalm 119 – The Golden ABC

I Församlingsfakultetens kapell hålls dagligen middagsbön (kl 12.05). På tisdagarna är det som regel en kortare gudstjänst. I dag hade jag ansvaret, textläsning med kort utläggning var från Ps. 119:49–56: Tänk på ditt ord till din tjänare,
 för du har gett mig hopp.
...

läs mer

Belgien

Nyligen uppmärksammades i svensk media att Missionsprovinsen utökar sina internationella kontakter, t ex genom artiklar i Kyrkans Tidning och i Dagen: Missionsprovinsen söker utvidgat samarbete. Bakgrunden är ett möte som hölls i Göteborg i januari 2016: Nordiska...

läs mer

Syndabocksmekanism

Uppmärksammades på en bokrecension i ett för tiden aktuellt ämne - är religion orsaken till en allt mer bloddränkt värld? Den brittiske religionshistorikern Karen Armstrong skrev för några år sedan boken Fields of Blood: Religion and the History of Violence, som nu...

läs mer