Gudstjänstgemenskaper/ koinonior/församlingar

Artikelindex

Hitta på karta

 

Alvesta -
Helga Trefaldighets församling

Helga Trefaldighets församling har firat gudstjänst sedan vintern/våren 2016 med början i Växjö. Pingstdagen 2018 konstituerades församlingen och blev under sensommaren samma år upptagen som koinonia i Missionsprovinsen. Sedan sommaren 2018 finns församlingen i Alvesta. Församlingen utgörs av blandad skara åldrar och inom församlingens verksamhet bedrivs därför söndagsskola för de minsta, samlingar för skolbarn, vuxenundervisning och hembesök hos äldre. Centrum för vår församling är dock söndagens gudstjänst, där vi gemensamt får möta vår frälsare och vän Jesus Kristus i Ord och Sakrament. Välkommen med!

Ulriksbergskyrkan, Värendsgatan 44, Alvesta
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., kyrkoherde, 073 -9471151
Webbplats
Facebook
Gudstjänster: varannan söndag (jämna veckor) kl 10

Borås -
Johannes församling

Verksamheten började efter att Missionsprovinsen mottagit ett brev med en vädjan från boende i Borås. Hösten 2014 inleddes verksamheten genom att bibelstudier hölls i hemmet. Den 25 januari 2015 trädde gemenskapen fram som en gudstjänstfirande församling då den första högmässan hölls.

Adventkyrkan, Gustav Adolfsgatan 7, Borås
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., kyrkoherde
Webbplats
Facebook
Gudstjänster: söndagar kl 10 (högmässa i regel varannan söndag)

Emmaboda -
S:t Andreas församling

Södra Vägen 22, Emmaboda
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 070-371 20 67
Webbplats
Gudstjänster: Söndagar kl 11

Göteborg, centrum -
Koinonian Katakomben

Katakomben firar sina mässor på lördagar klockan 12 i Vår Frälsares Kapell i LM Engströms Gymnasiums källare, Västra Hamngatan 15, Göteborg. Verksamheten startades av Göteborgs stift i början av 1970-talet. Den första Gudstjänstlokalen låg i rådhuskällaren i Göteborg – därav namnet katakomben. Altaret invigdes av stiftets biskop Bertil Gärtner, som 1989 även vigde en diakon för tjänst i Katakomben. Vi flyttade 1989 till S:t Andrews Church, och firar sedan 2009 våra Gudstjänster i Vår Frälsares kapell. År 2003 var vi med som en av grundarna av Missionsprovinsen. VÄLKOMNA!

Västra Hamng. 15, Göteborg
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 076-236 5224
Webbplats
Gudstjänster: lördagar kl 12

Göteborg, Hisingen -
Immanuelförsamlingen

Immanuelförsamlingen är Missionsprovinsens församling på Hisingen i Göteborg och firar gudstjänst varje sön- och helgdag kl. 11.00 i Immanuelkyrkan. Församlingen bildades 2006 med benämningen Kvillebäckens gudstjänstgemenskap och finns sedan 2016 permanent i Tuve i den kyrka som tidigare kallades Lyktan.

Immanuelkyrkan, Glöstorpsv. 49, Göteborg
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., kyrkoherde, tel. 073-618 23 09
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., komminister, tel. 070-777 26 09
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., komminister, tel. 073-255 66 70
Maria Birgersson, diakonissa, tel. 070-946 41 00
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 11

Karlstad -
S:t Petri gudstjänstgemenskap

"Övre salen" på Gjuteriet, Verkstadsg. 1, Karlstad
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 0706 15 11 61
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 11

Kinna -
Den Gode Herdens församling

Missionsprovinsen i Mark
Näsgatan 2, Kinna
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., ansvarig pastor, tel. 073 938 11 33
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., bitr. pastor, tel. 073 098 62 74
Gudstjänster: varannan söndag (jämna veckor) kl 15
Facebook
Webbplats

Kisa -
Tabor

Tabors missionshus
Grönedeg. 47, Kisa
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 076-236 52 24
Webbplats
Facebook
Gudstjänster: varannan söndag kl 11

Knivsta -
Alsike klosters gudstjänstgemenskap

Alsike kloster
Knivsta
Helgeandssystrarna, tel. 018-38 30 02
Webbplats
Gudstjänsttider

Korpilombolo -
Korpilombolo gudstjänstgemenskap

Lutherska kapellet
Överkalixv. 6, Korpilombolo
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 070-602 48 34
Webbplats
Gudstjänster: varannan söndag kl 12

Kristianstad -
S:t Johannes församling vid Gratia Dei

Fader Gunnars väg, Kristianstad
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., kyrkoherde, tel. 070 371 20 67
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., kyrkoherde emeritus, tel. 044-21 35 25
Webbplats
Gudstjänster: Sön-/helgdagar kl 11

Lund -
S:t Markus församling

S:t Markus församling i Lund samlas sedan år 2007 till gudstjänst sön- och helgdagar kl. 11.00 i EFS-kapellet på Biskopsgatan 10 (inte långt från domkyrkan). Vår gemenskap har ca 30 medlemmar i alla åldrar. Barnen har ofta söndagsskola under del av gudstjänsten. Vi har under åren även anordnat andra samlingar såsom kyrkodagar, gemenskapshelger, sångandakter på äldreboenden, föredrag och bibelstudier. Pastor loci är Patrik Toräng och vice pastor Andreas Karlgren. Patrik och Jan-Erik Appell leder också vissa söndagar eftermiddagsgudstjänster i Ravlunda (g:a skolan) på Österlen kl. 15. För kontaktuppgifter, predikoturer för Lund och Ravlunda samt annan information, besök vår webbplats! Välkomna!

Bantorget 5/Biskopsgatan 10, Lund
Ravlunda g:a skola, Österlen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., pastor loci, tel. 0706 15 11 61
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., vice pastor, tel. 070 832 42 16
Webbplats
Gudstjänster: se webbplatsen

Stockholm -
S:t Stefanus koinonia

S:t Stefanus är en församling som vill levandegöra budskapet om Jesus, i Svenska kyrkans andliga tradition. Klassisk evangelisk-luthersk tro är grunden. Vi tror på ”en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka”. Kristi kyrka, där vi ingår, är världsvid och har ett gemensamt arv.
Gudstjänsterna utformas i allmänkyrklig ordning. Vi sätter sakramenten, liturgin, biskops-, präst- och diakonämbetena samt kyrkans tradition högt.
Vi uppskattar ett rikt sakramentalt liv. Ett genomtänkt utförande av gudstjänsterna ger högtidlighet och skönhet. Vi vill synliggöra Guds osynliga rike i gudstjänsten!

S:t Sigfrids kyrka
Alvastrav. 8, Hägersten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., biskop em., tel. 070 731 81 08
Webbplats
Webbradio

Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 12

Uddevalla -
Mariakyrkan

Mariakyrkan i Sommarhemmet är Uddevallas mest havsnära kyrka. 1984 invigdes kyrkan av biskop Bertil Gärtner och 2014 återinvigdes den av biskop Roland Gustafsson. Här betonas ett rätt delat Guds ord och ett rikt sakramentalt kyrkoliv. Luthersk renlärighet kombineras med liturgisk högtidlighet och västsvensk kristendomstyp, samtidigt som musik och kör ofta bidrar till lovsången. Församlingen har regelbunden söndagsskola, vuxen-barngrupp, bibelstudiegrupp och mediaarbete. Här finns medlemmar i alla åldrar. Kyrkan upplåtes också för koptiska och syrisk-ortodoxa kyrkor. Mariakyrkans måtto: ”Må det ske med mig som du har sagt!"

Sommarhemsv. 4, Uddevalla
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., kyrkoherde, tel. 072-221 48 08
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 0522-342 51
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 10

Umeå -
Evangelisk Luthersk Församling

Sackeuskyrkan
Pilgatan 4, Umeå
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., pastor/kyrkoherde, tel. 076-828 47 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., bitr. pastor/komminister, tel. 072-311 48 55
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 11

Icketerritoriell -
Sankt Sigfrids trosgemenskap

Sankt Sigfrids Trosgemenskap är en församlingsliknande, icketerritoriell gemenskap inom Missionsprovinsen. Vi finns till för Dig som
– vill lära känna Gud och få veta mer om luthersk kristen tro,
– tycker att Svenska kyrkan på Din ort inte längre fungerar, men har för långt till en församling i Missionsprovinsen,
– är aktiv i en ännu tillräckligt fungerande församling i Svenska kyrkan, men samtidigt vill ha en apostolisk biskop. 

Vi vill så långt det går försöka hjälpa till med gudstjänstliv, kyrkliga handlingar, själavård, undervisning och diakoni – med mission, uppbyggelse, samhörighet och nya lokala församlingar som mål.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., pastor, tel. 072 204 99 58
Webbplats
Betraktelser skickas till medlemmarna. Gudstjänster annonseras på hemsidan.

Församlingsplanteringar

Stockholm -
S:t Filippus församling

Roseniuskyrkan, Smala Gränd 5, Stockholm
Håkan Sunnliden, tel 0370 152 44
Gudstjänster: Varannan söndag (jämn vecka) kl 16
Webbplats
Facebook


Helsingborg -
S:t Matteus församling

EFS-kyrkan, Bruksgatan 27, Helsingborg
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 0706 15 11 61
Gudstjänster: Varannan söndag (udda vecka) kl 15
Webbplats

Medverkande organisationer

Till Missionsprovinsen kan även missionsorganisationer och stiftelser ansluta sig, för att 'medverka vid Missionsprovinsens pågående uppbyggnad' (Provinsordningen 6 kap., 3 §).

Göteborg, Krokslätt -
Lutherstiftelsen

Thorburnsg. 5 A, Göteborg,
tel. 031-13 95 41
Ragnar Block, tel. 0320-871 87
Webbplats
Gudstjänster:sön-/helgdagar kl 11, ibland även kl 18

Uppsala –
Paulusgemenskapen
Kyrkliga Förbundets lokalavdelning

Pauluskapellet
Dag Hammarskjölds väg 17, Uppsala
Olle Lidén, tel. 070-288 39 16
Webbplats
Gudstjänster: söndagar kl 10

 

Övrigt

Det finns även andra gudstjänstverksamheter (ej anslutna till Missionsprovinsen) där präster inom Missionsprovinsen regelbundet predikar. Se karta.

 


Hittar du ingen gudstjänstgemenskap/koinonia/ församling där du bor?

Skulle du vilja att det bildades en sådan, med god förkunnelse och där du med glädje kan fira gudstjänst?
Ta i så fall kontakt med någon av biskoparna eller kansliet!

Se även artikeln Det nödvändiga – att få fira en rätt gudstjänst av biskop Arne.

Läs också om Sankt Sigfrids Trosgemenskap.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen