Bda

Välkommen till Koinonian Katakomben
– en kristen församling i centrala Göteborg!

 

MÄSSA

Mssa

Vi firar högmässa
lördagar klockan 12
utom sommaren, helgdag och dag före helgdag
i Vår Frälsares kapell
Västra Hamngatan 15
Göteborg

Ring på porten där det står LM Engströms Gymnasium.
(Det är de som äger kapellet.)

Karta

 

Missionsprovinsen

Koinonian Katakomben är genom sin bakgrund i Svenska kyrkan en av Missionsprovinsens äldsta Gudstjänstgemenskaper. Missionsprovinsen är ett nätverk av fria gudstjänstgemenskaper, ett "fritt stift i den andliga traditionen från Svenska kyrkan." 


Katakomben tillhör Missionsprovinsen och är en av dess äldsta Gudstjänstgemenskaper. Vi ser oss också som en del av Svenska kyrkan:

Missionsprovinsen är en del av ”den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Den är en fri provins av Guds kyrka och församling i Sverige och Finland, på den oförändrade evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Den står i kontinuitet med den andliga tradition som vuxit fram och förvaltats i enlighet med denna bekännelse inom Svenska kyrkan respektive Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, och betraktar sig som ett icke-territoriellt stift i denna tradition. (Missionsprovinsens provinsordning, 2 kap.)

Koinonia
Koinonia är Missionsprovinsens benämning på sina församlingar.
"Koinonia" är ett grekiskt ord - κοινωνία - som betyder gemenskap.
Det finns bland annat i 1 Joh. 1:3:

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er,
för att också ni skall vara med i vår gemenskap,
som är en gemenskap med Fadern
och hans Son Jesus Kristus.

Komplement
Katakomben är ett komplement och vill inte konkurrera med annan verksamhet. Allt som är gott i Svenska kyrkan bejakas. Vi ber att den dag skall komma, när några komplement inte längre behövs.

 


VstraHamngatan

Katakomben samlas i Vår Frälsares Kapell på LM Engströms Gymnasium,
Västra Hamngatan 15, Göteborg

Vlkomna

Välkomna! Ring på klockan

Frberedelse

Mässan förbereds

Sammanringning

Sammanringning

DSC_2741

Predikan

Mssanfiras

Mässan firas

Kyrkkaffe

Kyrkkaffe med viktiga samtal

 


 

Starten

Katakomben startades i början av 1970-talet som en vardagsverksamhet inom Christinae församling i centrala Göteborg. Namnet var ursprungligen Gatukapellet Katakomben. Det äldsta daterade dokumentet i våra samlingar är från 1972 och det utvisar en betydligt mer omfattande Gudstjänstverksamhet än idag. Utöver lördagshögmässorna klockan 12, som alltså är ursprungliga, firades mässa även måndag, onsdag och fredag 17.15. Dessutom bads måndag till fredag morgonbön 7.30, middagsbön med meditation 12.10 och vesper 16.45, samt morgonbön även på lördagar klockan 10. Ännu efter flytten till S:t Andrews church (se nedan) firades vesper och mässa tre kvällar i veckan utöver lördagens högmässa. Eric Larson var Katakombens förste präst och uppdraget ingick i hans tjänst som stiftsadjunkt. Eric är numera broder Frans-Eric på Fransiscusgården i Jonsered.

Informationsblad_1972_fram

Informationsblad från 1972, framsida

Informationsblad_1972_bak

Informationsblad från 1972, baksida

Informationsblad

Informationsblad, odaterat

Rådhuskällaren
Från början samlades vi i en källarlokal i rådhuset. Namnet Katakomben anspelar på källaren genom att hänvisa till de gångar och gravkamrar de första kristna tog sin tillflykt till under Rom. Altaret var byggt av trottoarkantstenar och en gravsten och invigdes av biskop Bertil Gärtner.

Rdhuset

Rådhuset med Christinae kyrka (2012)

Rdhuskllaren
Kapellet i rådhuskällaren

Psk89-1

Påskfirande 1989

Psk89-2

Påskfirande 1989

Psk89-3

Påskfirande 1989

Psk89-4

 Påskfirande 1989

Länkar: Klaradals kloster | Saint Andrew's Church | Studenthemmet Markusgården  

Procession1

Processionen med beriden polis från Rådhuset till Saint Andrews Church 1 juli 1989

Procession2

Processionen på Korsgatan

StAndrew1

Saint Andrews Church (2012)

StAndrew2

Mässa i Saint Andrews Church

Pilgrimsvandring till Sankt Olofs Källa
Ett regelbundet inslag var en årlig pilgrimsvandring till Sankt Olofs källa i Västerlanda.

Vandring1

Pilgrimsvandring

Vandring2

Mässa vid Sankt Olofs källa

Vandring3

Sankt Olofs källa i Västerlanda

Missionsprovinsen
2003 var vi med om att bilda Missionsprovinsen och har sedan dess varit medlemmar av den. I samband härmed ändrades också namnet till Koinonian Katakomben, för att ansluta till Missionsprovinsens benämning på sina församlingar.

MprGrundande

Missionsprovinsen grundas lördagen den 6 september 2003 i aulan på L M Engströms Gymnasium,
tidigare Telegrafverkets växelsal, Västra Hamngatan 15, Göteborg

Kyrkoherdeinstallation
Lrdagen

KhInstallation

Kyrkoherdeinstallation 2005

BpArne

Biskop Arne talar

BpArne2

 

Vår Frälsares Kapell - L M Engströms Gymnasium
Våren 2009 blev det åter aktuellt att flytta och vi blev välkomnade till Vår Frälsares kapell i LM Engströms gymnasium. Kapellet är invigt av biskop Bertil Gärtner och ligger i källaren, så gemenskapen ger nu åter skäl för sitt namn Katakomben!

Vandring2009

Vandringen från Saint Andrews Church till Vår Frälsares kapell
på L M Engströms Gymnasium våren 2009

Vlkomna

Välkommen till Vår Frälsares kapell på L M Engströms Gymnasium!

 


 

Kontakt

 

Mässorna firas lördagar klockan 12 i Vår Frälsares kapell på Västra Hamngatan 15, Göteborg.

Ring på porten med texten LM Engströms Gymnasium, så blir Du insläppt.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen