KOINONIAN KATAKOMBEN - Koinonia

Artikelindex

Katakomben tillhör Missionsprovinsen och är en av dess äldsta Gudstjänstgemenskaper. Vi ser oss också som en del av Svenska kyrkan:

Missionsprovinsen är en del av ”den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Den är en fri provins av Guds kyrka och församling i Sverige och Finland, på den oförändrade evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Den står i kontinuitet med den andliga tradition som vuxit fram och förvaltats i enlighet med denna bekännelse inom Svenska kyrkan respektive Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, och betraktar sig som ett icke-territoriellt stift i denna tradition. (Missionsprovinsens provinsordning, 2 kap.)

Koinonia
Koinonia är Missionsprovinsens benämning på sina församlingar.
"Koinonia" är ett grekiskt ord - κοινωνία - som betyder gemenskap.
Det finns bland annat i 1 Joh. 1:3:

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er,
för att också ni skall vara med i vår gemenskap,
som är en gemenskap med Fadern
och hans Son Jesus Kristus.

Komplement
Katakomben är ett komplement och vill inte konkurrera med annan verksamhet. Allt som är gott i Svenska kyrkan bejakas. Vi ber att den dag skall komma, när några komplement inte längre behövs.

 

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen