Svaret är enkelt: Därför att ett rent, klart och rätt delat Guds Ord inte får tystna i vårt land. Det hade blivit följden av prästvigningsstoppet på 1990-talet, om inte Missionsprovinsen hade bildats och gjort det möjligt för män med kallelse till Ordets tjänst och en uppriktig önskan att i ord och handling hålla sig till allt Guds Ord, att prästvigas och så i någon mån fylla det med tiden allt större tomrummet efter svenskkyrkliga präster som vill verka i full trohet mot Guds Ord.

Missionsprovinsens tillkomst och existens handlar alltså inte om kyrkopolitik utan om att Guds Ord ska få ljuda till väckelse och omvändelse också för våra barn och barnbarn, ja, ljuda så länge det heter ”i dag” eller tills Herren kommer tillbaka.

Ur en insändare av Jan-Erik Appell i Kyrka & Folk nr 49/16
Se även Göran Beijers anförande 2011: "När en gammal kyrka finner nya former – hur vi tänkte"

Missionsprovinsens kansli

Adress

Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg

Telefon

031-51 42 47 (bäst dagtid ti-fr)

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro

11 36 63-9 och 165 78 21-3

Bankgiro

5210-8131 (givartjänsten)

Bankkonto vid banköverföring

9960 420 1136639

Vid banköverföring 
från utlandet

IBAN: SE 33 9500 0099 6042 0113 6639
SWIFT/BIC: NDEA SESS

Org.nr

802428-5176


Bengt Ådahl
Missionsbiskop

 

070 876 06 40

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gräsås 365, 313 93 Slättåkra

Lars Artman
Biträdande biskop

 

070 815 48 80

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Turabyggev. 5, 286 33 Örkelljunga

Jakob Okkels
Biskopens adjunkt

 

070 777 26 09

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gamla Eksjöv. 8 A, 590 37 Kisa

         

Nils Töyrä
Kassör

 

070 257 36 45

   

Jakob Birgersson
Webbdesigner

 

076 161 65 59

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lars Östling
Webbredaktör

 

073 252 04 65

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sammanfattning
Missionsprovinsen är ett stift, det vill säga en kristen organisation bestående av församlingar och ledd av en biskop. Församlingarna inbjuder till Gudstjänster och andra aktiviteter. Missionsprovinsen står i kontinuitet med Svenska kyrkan, men ser samtidigt ett stort behov av reformation hos Svenska kyrkan. Missionsprovinsen vill nå ut med Evangelium, men vill också inspirera Svenska kyrkan och andra samfund till fördjupad kärlek till Gud och till Hans Ord. Välkommen till någon av våra församlingar!

Håll muspekaren över "OM OSS" för att se underrubrikerna.

Arv och kontinuitet
Missionsprovinsen har växt fram i Svenska kyrkans andliga tradition. Det är från Svenska kyrkan vi fått vår evangelisk-luthersk bekännelse. Vårt sätt att fira Gudstjänst och vårt sätt att organisera oss med biskop, präst och diakon har vi också från Svenska kyrkan. Vi står på så sätt i kontinuitet med den reformerade Svenska kyrkan, men även med den medeltida svenska kyrkoprovinsen, och därigenom med den historiska kyrkan ända tillbaka till Jesus och Hans apostlar. På denna grund kan även nya böne- och uttrycksformer växa fram utifrån Guds ord.

Behov av reformation
Att vi ser oss stå i Svenska kyrkans andliga tradition får inte missförstås, som att vi inte hos henne ser ett stort behov av reformation. Tvärtom är det på grund av detta behov vi finns till! Svenska kyrkans största problem är just, att hon inte längre vill kännas vid stora delar av sitt Bibelförankrade andliga arv, utan istället anpassat sig till idéströmningar som ligger i tiden.

Missionsprovinsen behövs!
Missionsprovinsen behövs därför, för att Svenska kyrkans andliga tradition skall kunna bevaras, föras vidare och utvecklas. Missionsprovinsen behövs, för att föra denna evangeliska tro ut i vårt land, så att människor kan lära känna Gud, komma till tro och bli räddade. Missionsprovinsen behövs också, för att inspirera Svenska kyrkan och andra samfund till fördjupad Bibeltrohet och kärlek.

Den enskildes väg
Bland de Bibeltrogna i Svenska kyrkan och andra kyrkor har en del valt att stanna kvar och där fortsätta verka för omvändelse och förnyelse; en del har valt att lämna sin tidigare kyrka och funnit en ny gemenskap i Missionsprovinsen; ytterligare andra har valt att vara anslutna till eller aktiva i båda; åter andra har valt att vara aktiva i andra lutherska kyrkor. De personliga kallelserna kan här se olika ut och den ena vägen behöver inte vara bättre än den andra, så länge man med Guds hjälp lever ett rent och helgat liv, verkar för kristen tro och liv, och inte kompromissar med sin tro.

Provinsordningen
I Provinsordningen, som är Missionsprovinsens stadgar, jämförbara med Svenska kyrkans kyrkoordning, beskrivs Missionsprovinsen så här:

Identitet
Missionsprovinsen är en del av ”den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Den
är en fri provins av Guds kyrka och församling i Sverige, på den oförändrade evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Den står i kontinuitet med den andliga tradition som vuxit fram och förvaltats i enlighet med denna bekännelse inom Svenska kyrkan, och betraktar sig som ett icke-territoriellt stift i denna tradition.

Missionsprovinsen eftersträvar goda relationer med Bibel- och bekännelsetrogna ämbetsbärare, lekmän och församlingar i Svenska kyrkan (2 kap.).

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen