Välkommen!
Om Du vill söka Gud i vår andliga gemenskap, är Du välkommen till våra församlingar. Här kan Du se vilken församling som finns närmast Dig. Om det är långt till närmsta församling, eller om Du redan också är engagerad i en församling i något annat sammanhang, kan Sankt Sigfrids Trosgemenskap vara ett alternativ.

Bli medlem
Om Du redan delar vår tro och våra visioner, är Du välkommen som medlem. Medlem i Missionsprovinsen blir man via någon av koinoniorna eller Sankt Sigfrids Trosgemenskap.

Anslut församling
Det är också möjligt att ansluta en hel församling till Missionsprovinsen. Eller att få hjälp med att utveckla en bönegrupp eller liknande till en församling i Missionsprovinsen. Kontakta i så fall vår expedition för att samtala om detta. Även andra organisationer kan vara understödjande medlemmar. I nuläget är Lutherstiftelsen i Göteborg en sådan.

Sändebrevet
Sändebrevet är Missionsprovinsens medlemsorgan. Det går ut till alla medlemmar. Det går också under ett år ut till dem som skänker pengar till Missionsprovinsen. Och vår hemsida är Du förstås alltid välkommen att läsa, oavsett om Du är medlem eller inte.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen