Prästkollegiets äldste medlem, Einar Lundberg, avled söndagen efter Allahelgons dag 2016, 98 år gammal. Han begravdes den 25 november.

Einar Lundberg prästvigdes 1945 och var aktiv i Lutherstiftelsens sammanhang, där han även i hög ålder ledde gudstjänster. Han samlade tidigt studenter från Lund till pastoral undervisning och var delaktig i de ”inspirationsdagar” som anordnades i Göteborg. Han deltog vid Missionsprovinsens bildande 2003 och höll tal, då Sveinung Eriksen m fl avslutade den pastorala kursen i Göteborg hösten 2015.
Einar Lundberg skrev flera böcker, bl a om ämbetet och äktenskapet.

Frid över Einar Lundbergs minne!

– några ord om gemenskapen i kyrkan

Aposteln Johannes har skrivit tre brev i Nya Testamentet. I det andra brevet skriver han till ”den utvalda frun och hennes barn” och avslutar det med orden: ”Din utvalda systers barn hälsar till dig”. Det naturliga sättet att förstå detta är att Johannes skriver till en församling, som han betecknar med orden ”den utvalda frun”, troligen en församling någonstans i Efesus-regionen, dvs. i nuvarande västra Turkiet.

Johannes församling i Borås har ansökt om medlemskap i Missionsprovinsen. Detta beviljades vid sammanträde i Missionsrådet den 10 september 2016.

Gudstjänster varannan söndag och bibelstudier under ett par års tid har varit kärnan i arbetet. Under denna tid har församlingen bildats, antagit stadgar och valt ett kyrkoråd, samt ombud till Provinskonventet.

Det är med stor glädje att vi hälsar S:t Johannes församling i Borås välkommen i Missionsprovinsens stiftsgemenskap!

Vid Konsistoriets sammanträde den 9 september 2016 fanns prästexamen med på dagordningen. Efter genomförd sådan beslutade Konsistoriet att godkänna Sveinung Eriksen som sacri ministerii candidatus.

Sveinung Eriksen är 30 år gammal, född och uppvuxen i Tromsö, Norge. Han studerade teologi på Församlingsfakulteten i Göteborg under åren 2012–2015. Hösten 2015 genomgick han Lutherstiftelsens pastoralkurs och under den tiden förmedlade han sin ansökan som prästkandidat i Missionsprovinsen. Det senaste året har jag utfärdat venia för Sveinung, på begäran från flera koinonior i Göteborg med omnejd.

S:t Andreas församling i regionen runt Karlskrona har ansökt om medlemskap i Missionsprovinsen. Detta beviljades vid senaste sammanträdet i Missionsrådet den 11 juni 2016.
Gudstjänster i bl a Karlskrona och Nybro, samt bibelstudier har samlat människor i trakten sedan över ett år, och under den tiden har församlingen bildats, antagit stadgar och fått ett kyrkoråd.

Det är med stor glädje att vi hälsar S:t Andreas församling välkommen i Missionsprovinsen i Sverige!

Jakob Okkels

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen