Böcker

Följande publikationer har givits ut inom Missionsprovinsen.
De kan beställas från vårt kansli och en del kan läsas i fulltext nedan.


Till man och kvinna skapade han dem
Olsson, A., Artman, L., Beijer, G. (2009). Till man och kvinna skapade han dem: Biskopsbrev om äktenskapet. 
Göteborg: Missionsprovinsen.
Sammanfattning
Fulltext (html)
Fulltext (pdf)

Lyda Gud mer än människor
Beijer, G., Birgersson, B., Okkels, J. (2010). Lyda Gud mer än människor: Festskrift till Arne Olsson, Missionsprovinsens förste biskop.
Göteborg: Missionsprovinsen.
Kort beskrivning
Recension av Hans Olav Okkels

Som stjärnor i Herrens hand
Birgersson, B. (2011). Som stjärnor i Herrens hand: perspektiv på Ordets ämbete.
Göteborg: Församlingsförlaget. [Prästmötesavhandling.]
Recension av Rolf Pettersson
Recension av Pekka Heikkinen
Recension av Torbjörn Lindahl (blogg)
Recension av Knut Alfsvåg (pdf)

De tog en annan väg hem till sitt land
De tog en annan väg hem till sitt land: Missionsprovinsen 2003–2013. (2014). Göteborg: Missionsprovinsen.
Kort beskrivning
Recension av Roland Kristensson

Apostolisk succession
Toräng, P. (2014). Apostolisk succession: Utredning för Missionsprovinsens Läronämnd. Missionsprovinsen: Dalby. [Elektroniskt publicerad]
Fulltext (pdf)

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen