Missionsprovinsens jubileumsskrift blev tillgänglig före sommaren och några har hunnit läsa vigningstalen. Vi bad Roland Kristensson, kyrkoherde emeritus och medlem i S:t Sigfrids Trosgemenskap, att meddela några intryck från läsningen.

Missionsprovinsen firade vid Provinskonventet i september 2013 sitt 10-årsjubileum. Det har även uppmärksammats här vid flera tillfällen under året.
Bredvid den vanliga verksamheten har vi önskat att också ge ut en jubileumsskrift, dels för att markera jubiléet, dels för att fokusera på något helt centralt för Missionsprovinsens koinonior, nämligen vigningen av präster, som kan betjäna Guds folk med Ordet och Sakramenten.

På Missionsprovinsens initiativ har getts ut två böcker:

  • Festskriften till biskop Arne Olsson: Lyda Gud mer än människor
  • Prästmötesavhandlingav prosten Bengt Birgersson: Som stjärnor i Herrens hand.

Som stjärnor i Herrens hand: Perspektiv på Ordets ämbete
Författare: Birgersson, Bengt

Som stjärnor i Herrens hand vill visa på en väg att förstå Ordets ämbete idag. Boken ger en lång rad perspektiv främst hämtade från Nya testamentets vittnesbörd om Ordets ämbete men också från Gamla testamentet. Genom kyrkohistoriska exempel, en analys av reformatorernas skrifter och inte minst Peter Fjellstedts pastoralavhandling ges här en, på svensk mark, närmast unik genomgång av läran om prästämbetet.
Citerat från Din Bok.

Recensioner finns här.

Prästmötesavhandlingen omfattar 200 sidor.
Den kan beställas hos Din Bok och på

Missionsprovinsens kansli
Glöstorpsvägen 49
417 44 Göteborg
Tel 031-51 42 47
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pris 150:- kronor, exkl. porto.

Följande publikationer har givits ut inom Missionsprovinsen.
De kan beställas från vårt kansli och en del kan läsas i fulltext nedan.


Till man och kvinna skapade han dem
Olsson, A., Artman, L., Beijer, G. (2009). Till man och kvinna skapade han dem: Biskopsbrev om äktenskapet. 
Göteborg: Missionsprovinsen.
Sammanfattning
Fulltext (html)
Fulltext (pdf)

Lyda Gud mer än människor
Beijer, G., Birgersson, B., Okkels, J. (2010). Lyda Gud mer än människor: Festskrift till Arne Olsson, Missionsprovinsens förste biskop.
Göteborg: Missionsprovinsen.
Kort beskrivning
Recension av Hans Olav Okkels

Som stjärnor i Herrens hand
Birgersson, B. (2011). Som stjärnor i Herrens hand: perspektiv på Ordets ämbete.
Göteborg: Församlingsförlaget. [Prästmötesavhandling.]
Recension av Rolf Pettersson
Recension av Pekka Heikkinen
Recension av Torbjörn Lindahl (blogg)
Recension av Knut Alfsvåg (pdf)

De tog en annan väg hem till sitt land
De tog en annan väg hem till sitt land: Missionsprovinsen 2003–2013. (2014). Göteborg: Missionsprovinsen.
Kort beskrivning
Recension av Roland Kristensson

Apostolisk succession
Toräng, P. (2014). Apostolisk succession: Utredning för Missionsprovinsens Läronämnd. Missionsprovinsen: Dalby. [Elektroniskt publicerad]
Fulltext (pdf)

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen