Sedan 1997 har i Svenska kyrkan kvinnor vigts inte endast till präster utan även till biskopar. Detta är i strid med kyrkans tradition, grundad på Jesu val av endast män till apostlar och på det Herrens bud som Paulus hänvisar till.

Det gamla uttrycket kan vara ett perspektiv när man läser rapporter och kommentarer till paret Ulf Ekmans beslut att konvertera till den Romersk-katolska kyrkan. Under de senaste veckorna har man sagt att deras konversion är en kyrkohistorisk händelse i Sverige av stora mått, vilket nog är sant. Att deras beslut kommer att få många efterverkningar är säkert helt klart. En av Ulf Ekmans närmaste medarbetare fick frågan om fler från Livets Ord kommer att följa i Ekmans spår, och det var han övertygad om.

Ingemar Andersson och Lars Borgström, präster i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet, har i ett öppet brev till Missionsprovinsens i Sverige och Finland biskopar och provinssekreterare den 1 januari 2011 kritiserat Missionsprovinsen för pro-katolicism.

Gud skapade människan till sin avbild, Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 1 Mos.1:27. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. 1 Mos 2:24. Jesus hänvisar till detta i Matt.19:5: Har ni inte läst, att skaparen redan i begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru.

– ur ett evangeliskt-lutherskt perspektiv

Missionsbiskopen Arne Olsson har med de biträdande biskoparna Lars Artman och Göran Beijer, samt provinssekreteraren Bengt Birgersson offentliggjort 23 teser om vad bibeln säger om hur världen och människan kom till och om vårt förhållningssätt till den bibliska uppenbarelsen.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen