Missionsrådet beslutade att skicka en spontan remiss till regeringen. Anledningen är den utredning som föreslår att partnerskap skall jämställas med äktenskap. Nedan kan Ni läsa det yttrandet som i början på året har skickats till Justitie­departementet.

Med anledning av kyrkomötets beslut om offentlig välsignelse av partnerskap.

Det är förödande för Svenska kyrkan att kyrkomötet nu har beslutat om offentlig välsignelse av partnerskap. Men det var knappast oväntat. Svenska kyrkan har sedan länge upphört att lägga det bibliska budskapet som grund för tro och liv.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen