Sankt Sigfrids Trosgemenskap - Målsättning

Artikelindex

Målsättning

Gemenskap för dem som saknar koinonia/församling
Sverige är ett vidsträckt land och Missionsprovinsens koinonior/församlingar är ännu få och ojämnt fördelade över landet. Det faller sig inte alltid naturligt att tillhöra en lokal koinonia på tiotals mils avstånd, även om ändå gärna uppmuntrar till det. Sankt Sigfrids Trosgemenskap skapades därför, som en församlingsliknande struktur utan söndagliga mässor, för att erbjuda dem, som saknar en lokal koinonia/församling i sin närhet, så mycket som möjligt av den andliga gemenskap, vård och möjlighet till engagemang, som en lokal koinonia/församling normalt erbjuder.

Tillhörighet för dem som är aktiva i Svenska kyrkan
Det finns också många, som ännu känner sig någorlunda hemma i sin lokala församling i Svenska kyrkan, men som inte känner sig hemma med sin biskop eller med Svenska kyrkan i stort, eller som känner oro inför församlingens framtida utveckling. Sankt Sigfrids Trosgemenskap vill även erbjuda Er tillhörighet till en sund andlig struktur med en apostoliskt vigd biskop.

Mission och nya koinonior
Ett tredje syfte men Sankt Sigfrids Trosgemenskap är, att nå ut med evangeliet i Sverige. När Trosgemenskapen växer, kan medlemmar som bor i närheten av varandra, förhoppningsvis få kontakt och börja träffas, och så kan nya koinonior/församlingar på sikt uppstå.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen