Sankt Sigfrids Trosgemenskap

Artikelindex

En trosgemenskap, med medlemmar i hela landet

 

Aktuellt

(Här kommer olika samlingar att annonseras.)

 

Kort beskrivning av Sankt Sigfrids Trosgemenskap

Trosgemenskapen är en gemenskap för Dig som
– har så långt till en koinonia/församling inom Missionsprovinsen, att det känns onaturligt att ansluta sig till en sådan.
eller
– är aktiv i en ännu tillräckligt fungerande församling inom Svenska kyrkan eller annat sammanhang, men samtidigt, och inför framtiden, vill ha en tillhörighet till Missionsprovinsen.
eller
– vill vara med och arbeta för dessa målgrupper.

Genom Trosgemenskapen får Du
– medlemskap i ett klassiskt evangeliskt-lutherskt sammanhang – Missionsprovinsen. Du är fullvärdig medlem, och Trosgemenskapen är representerad i provinskonventet;
– samhörighet med apostoliskt vigda biskopar;
– kontakt med präst inom Trosgemenskapen;
– Missionsprovinsens månatliga informationsblad Sändebrevet;
– regelbundna utskick av betraktelser via e-post eller brev, för närvarande var tredje vecka
(exempel: Fastan 2013, Julen 2014).

Som medlem välkomnar vi Dig som
– delar den evangelisk-lutherska tron;
– är eller blir döpt.
(Vi har alltså ingen nedre åldersgräns, utan precis som i Svenska kyrkan är hela familjen välkommen som medlemmar.)

Vi hoppas att Du som medlem vill
– be för Trosgemenskapen och Missionsprovinsen;
– stödja Missionsprovinsen ekonomiskt, även om Trosgemenskapen saknar formell medlemsavgift.

Under utveckling
Trosgemenskapen är under utveckling. Vi är ett 70-tal medlemmar spridda över landet, även utomlands (juli 2015). Vilka verksamhetsformer Trosgemenskapen kommer att utveckla beror i hög grad på vad som efterfrågas och vilka ideella krafter som är villiga att engagera sig. Efter en enkät bland medlemmarna börjar vi, utöver ovanstående, att utveckla:
– en bönering;
– regionala samlingar.

Medlem
kan Du bli genom att kontakta oss på någon av nedanstående adresser.
Välkommen!

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen