Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Provinskonvent 2023

Missionsrådet kallar till Provinskonvent den 27-28 oktober, i Immanuelkyrkan i Göteborg.

Konventets förhandlingar börjar på fredagen med biskopens inledning. På lördagen markeras jubileet med föredrag, måltidsgemenskap och festmässa under biskopens ledning.

Varmt välkommen till både förhandlingar och firande!

Måltiderna kostar 150 kr/pers. För den skull behöver vi anmälan senast den 16 oktober till info@missionsprovinsen.se eller till Provinssekreteraren.

Program

Fredag

kl 17:00 Ankomst och kvällsmat (registrering av ledamöter)

kl 18:00 Provinskonventets inledning, biskop Bengt

Provinskonventets förhandlingar

kl 21:00 Aftonbön – Niclas Olsson, pastor loci

Lördag

kl 09:00 Morgonbön – Biskop Bengt

kl 09:30 Fortsatta förhandlingar

kl 10:30 Förmiddagsfika

kl 11:00 Föredrag av biskop em. Risto Soramies, Finland

Om “Bekännelsens utmaningar och möjligheter i Norden

kl 12:00 Lunch

kl 13:30 Föredrag av biskop Thor Henrik With, Norge

Om “Una Sancta – gåva och uppgift i spänningsfältet mellan mångkultur 

och individualism

kl 14:30 Tårtfika

kl 16:00 Festmässa och sändning, biskop Bengt

kl 17:30 Provinskonventets avslutning.

Missionsprovinsens Profilutskott

Från folkkyrka till minoritetskyrka

Från folkkyrka till minoritetskyrka

“Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation, att kyrkan inte omfattar alla. Vi går från att vara en folkomspännande kyrka till att bli en av många minoriteter.” På detta sätt introduceras en bok med titeln Svenska kyrkan som minoritetskyrka (Artos & Norma...

Inför hovrätten i Helsingfors

Inför hovrätten i Helsingfors

Juhana Pohjola, biskop i Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland, samt läkaren och parlamentsledamoten, med dr Päivi Räsänen, åtalades under vintern 2022 för hets mot folkgrupp. Ärendet har tidigare uppmärksammats i Signerat: Ett märkligt åtal i Finland I...

Midsommartid

Midsommartid

Vem gläds inte över att få sjunga och meditera över Paul Gerhardts välkända sommarpsalm (SvPs 200)! I denna ljuva sommartid Gå ut, min själ, och gläd dig vid Den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden står, Se, hur för dig och mig hon får Så underbara håvor....

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

Det finns i nuläget inga planerade händelser.

Senaste nyheter

Enhet i Kristus

Enhet i Kristus

Betraktelse inför Fjortonde söndagen efter Trefaldighet, av Joacim Brandt Erlandsson ”Ty genom Honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.”  (Ef 2:18).  Kristi hemlighet rymmer en underbar verklighet – att hedningarna i Kristus Jesus och genom Hans...

Biskopen har ordet – september 2023

Biskopen har ordet – september 2023

I min förra Hälsning inför sommaren skrev jag om Herrens ansikte och välsignelsen. Jag tänker börja där även denna gång.  Att vara inför Guds ansikte betyder många olika saker. De kompletterar och berikar varandra. Att komma inför Guds ansikte betyder att det...

Kvinnliga präster – varför inte?

Kvinnliga präster – varför inte?

Den enda villoläran som berättigar till kyrkotukt i DnK (Den norske Kirke), är att förneka att kvinnor har tillträde till Kyrkans ämbete. Det har i allmänhet blivit oacceptabelt att det överhuvudtaget finns präster och teologer som håller fast vid Bibelns ord om att...

Ett folk under nåden

Ett folk under nåden

Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes (Luk 1:13). Gabriel, Guds ängel, säger till Zakarias att han skall kalla sin son Johannes (Luk 1:13). Det betyder “Gud är nådig”. Gud vill med Johannes Döparen och hela hans liv och...

Lokalbyte i Göteborg

Lokalbyte i Göteborg

Lutherstiftelsen har sedan våren 2001 haft sina lokaler på Thorburnsgatan 5 i Göteborg. Dessförinnan hade man en våning på Engelbrektsgatan 7 (i Vasastaden). Lokalerna på Thorburnsgatan, som tidigare var affär, har varit ändamålsenliga för Lutherstiftelsens...

Syster Marianne har avlidit

Syster Marianne har avlidit

Syster Marianne Nordström har, 97 år gammal, lämnat vår jordiska gemenskap och gått för att möta sin Herre. Hon gjorde betydelsefulla insatser för Missionsprovinsen. Hon var närvarande vid det möte i augusti 2002 då det beslutades att inleda bildandet av en fri...

DelsiN 10 år

DelsiN 10 år

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) förmedlade under våren en personlig inbjudan till mig, att delta vid jubileumsfirande i Balsfjord, några mil söder om Tromsö. Besöket i Nordnorge ägde rum den 20-23 april 2023.  Bakgrunden var att jag under mina...

Heliga Korsets församling söker kyrkoherde!

Heliga Korsets församling söker kyrkoherde!

Den nybildade Heliga Korsets församling, belägen i Linköping, men med gudstjänstfirare i alla åldrar från olika håll i närheten, söker kyrkoherde på 10-20% anställning. Vi hoppas och ber att Du finns som vill vara med oss i arbetet för Guds rike i Östergötland. Vi...