• Konsistoriet sammanträder
    13 mars, 2021,

  • Utbildningsdag, MPr präster (väst)
    17 april, 2021,

  • Prästmöte (väst), Göteborg
    17 april, 2021,