Kinna – Den Gode Herdens församling

Om församlingen

Under hösten 2017 noterades en växande grupp människor som såg ett behov av en ny församlingsplantering i Marks kommun. Det resulterade i att det i Januari 2018 påbörjades regelbundna bibelstudier i hemmen, varannan vecka. De som nu samlades till bibelstudier och bön utgjorde därefter en arbetsgrupp som uttryckte önskan om att gå vidare med ett regelbundet gudstjänstfirande samt att bygga församling i Missionsprovinsens regi. Detta ledde fram till att gemenskapen trädde fram som en gudstjänstfirande församling den 11 mars 2018 då första högmässan firades på Lärjungagården i Torestorp. Sedan den 2 september 2018 har vi haft glädjen att firat gudstjänster i Pingstkyrkans lokaler i Kinna.

Den 3 mars 2019 höll församlingen sin första församlingsstämma då man valde namn på församlingen, antog församlingsordning och valde ett kyrkoråd. Den 17 maj, vid Missionsrådets sammanträde, bejakades församlingens ansökan om medlemsskap och Den Gode Herdens församling – Missionsprovinsen i Mark blev antagen som församling inom Missionsprovinsen.

Gudstjänster

Jämn vecka kl 10, ojämn vecka kl 15.
Sporadiska livesändningar på Youtube – Ta mig till livesändningen!

Adress

Näsgatan 2 i Kinna (Pingstkyrkan).

Webbplats
Facebook

Kontakt

Henrik Vestergård, ansvarig pastor, tel. 073-938 11 33
Rune Imberg, bitr. pastor, tel. 073-098 62 74