Festskriften

En festskrift för biskop Arne Olsson har sammanställts av Missionsprovinsen i Sverige och Finland med anledning av hans åttionde födelsedag.

I boken ingår både dokumentation från bildandet av Missionsprovinsen och artiklar om kyrka och teologi.

 

Arne Olsson vigdes till Missionsprovinsens förste biskop den 5 februari 2005 och vigde sin efterträdare Roland Gustafsson den 27 mars 2010, då han själv avgick. Biskop Arne Olsson har genom 5 år lett Missionsprovinsen och vigt präster och diakoner för tjänst främst i Sverige och Finland.

 

Genom att betala in 250 kronor till plusgiro 113663-9 och uppge namn och adress (dit boken ska skickas) i ett e-brev till info@missionsprovinsen.se erhåller du ett exemplar av boken.

Innehållsförteckning

Tabula Gratulatoria
Bengt Birgersson: I glädje och tacksamhet
Ingemar Fridefors: Präst efter Herrens sinne
Rune Imberg: Från Stockholm 1911 till Göteborg 2005 via Kenya
+Göran Beijer: Biskop efter biskop
+KG Hammar: Brev till biskop Walter Obare Omwanza
+Walter Obare Omwanza: Brev till ärkebiskop KG Hammar
+Walter Obare Omwanza: Varför är vi här idag?
+Walter Obare Omwanza: Välj livet!
+Arne Olsson: Överklagande
Svenska kyrkans biskopsmöte: Yttrande
Svenska kyrkans överklagandenämnd: Beslut
Bengt Birgersson: Behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst
+Göran Beijer: Samfundet Svenska kyrkan i stället för Guds församling i Sverige
Per-Anders Grunnan: Arne Olsson och gudstjänstgemenskapen i Dalsland
Sr Marianne Nordström: Hur det blev så?
+Matti Väisänen: Guds rikes kamp i Finland
Timo Laato: ”Guds väldiga kraft”
Jakob Appell: Jesus – sann Gud
Patrik Toräng: Syndafallet
Ragnar Block: Jesus är Herren
Pekka Heikkinen: Inte bara den här världen
+Walter Obare Omwanza: Vårt besök i Sverige
Einar Lundberg: Hålla frid och förlåta
Juhana Pohjola: Tillsammans med den uppståndne Herren
+Göran Beijer: Det allmänna prästadömet
Jari Kekäle: Åskådarläktare eller koinonia?
Pekka Heikkinen: En nordisk nation blir till
Marianne Leine With: Jeg kan ikke glemme
Biskopar och präster vigda av biskopar Arne
+Roland Gustafsson: I biskop Arnes fotspår
Författare

255 sidor. ISBN 978-91-633-7392-3

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer