S:t Filippus församling

En församlingsplantering inom Missionsprovinsen

Om vår gudstjänstgemenskap/församling

S:t Filippus är en församlingsplantering inom Missionsprovinsen, som såddes nådens år 2020.

Vår timliga hemvist är Gotlandsgatan 46 på Södermalm i Stockholm, men vi har vårt medborgarskap i himlen, så som S:t Paulus skriver till församlingen i Filippi (3:20).

Vi möts varje söndag, klockan 15:00. Vi möts dessutom digitalt varje tisdag klockan 19:00 för en kortare andakt. Länk finnes på vår facebooksida. Alla är välkomna!

De helgdagar när vi själva inte firar gudstjänst på Gotlandsgatan, så hänvisar vi till S:t Stefanus koinonia (S:t Sigfrids kyrka, Alvastrav. 8, Hägersten).

Den som vill stödja arbetet med församlingsplanteringen S:t Filippus kan göra det genom att ha med oss i sina böner, eller om ekonomin tillåter donera till Missionsprovinsen:

Plusgiro: 11 36 63-9
Swish: 123 44 532 21
Märk inbetalningen ”Filippus”

Vill ni göra en stående överföring till oss är banknumret: 9960 420 1136639. Märk även den med ”Filippus”

Gudstjänster

Varje söndag kl 15:00

Adress

Gotlandsgatan 46.

Mail: stfilippus@missionsprovinsen.se

Följ oss på Facebook

Kontakt

Håkan Sunnliden, ansvarig pastor, tel 0370 152 44
Toni Bäck, pastorsadjunkt, tel 073 084 30 45, toni.back@missionsprovinsen.se