Internationellt

Internationell gemenskap

Missionsprovinsen värdesätter, ja är beroende av, internationell gemenskap. Kristendomen har sitt ursprung i Israels folk: Kristus var jude och Han led, dog och uppstod i Jerusalem. Därifrån spreds kristendomen genom Herrens apostlar när de under första århundradet gjorde sina missionsresor ut över världen. Vi är mycket tacksamma till dem som från cirka 800-talet och framåt förde tron till Sverige: Sankt Ansgar, Sankt Sigfrid, Sankt Eskil, Sankt Botvid, och många fler. Kristendomen är en sant internationell rörelse, som inte känner några gränser, utan välkomnar alla, från ”alla folkslag och stammar och länder och språk” (Upp 7:9).

Missionsprovinsens biskopsämbete

Missionsprovinsens förste biskop, Arne Olsson, biskopsvigdes 2005 av biskop Walter Obare Omwanza från Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya. Assisterade gjorde biskopar från Vitryssland, Norge och Sydafrika. Biskop Walter Obare hade i sin tur, via mellanled, fått sitt ämbete från bland andra biskop Bo Giertz av Göteborg (Se vidare Apostolisk succession).

De nordiska stiftens gemenskap

I de nordiska länderna har tre systerstift växt fram i tät samverkan med varandra.

Norge
Biskop Børre Knudsen, Strandebarms Prosti, och tillsynsmann Ulf Asp, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, assisterade vid Arne Olssons biskopsvigning 2005.

I Norge vigde år 2012 biskop Roland Gustafsson från Missionsprovinsen Thor Henrik With till biskop över Valgmenigheterna i Nord. Biskoparna Matti Väisänen, Finland, och Walter Obare assisterade. År 2013 bildade valgmenigheterna Det evangelisk-lutherske stift i Norge, DelsiN, med Thor Henrik som biskop.

Finland
Sverige och Finland hade samma kyrka till år 1809. År 2009 utvidgades Missionsprovinsen till Finland och 2010 vigdes Matti Väisänen av biskop Arne till biträdande biskop med ansvar för Finland. År 2012 bildades Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland och biskop Matti Väisänen vigde år 2013 Risto Soramies till biskop för detta. Biskop Roland Gustafsson från Missionsprovinsen och biskop Thor Henrik With från Det evangelisk-lutherske stift i Norge assisterade. Missionsprovinsen överlämnade ansvaret för Finland till detta stift.

År 2015 ingick de tre nordiska stiften ett samarbetsavtal om kyrkogemenskap.

Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland: www.lhpk.fi/sv/
Det evangelisk-lutherske stift i Norge: valgmenighet.no

International Lutheran Council, ILC

Missionsprovinsen är sedan 2018 medlem av International Lutheran Council, ILC. ILC är en samarbetsorganisation för konfessionella lutherska kyrkor med ett drygt 50-tal medlemskyrkor över hela världen. ILC grundades 1993.

Hemsida: ilc-online.org

Andra kontakter

Missionsprovinsen har utöver dessa flera uppskattade internationella kontakter, men alla kan inte nämnas här. Vi önskar också nya kontakter med kyrkor med vilka vi delar bekännelsen, eller med vilka vi kan samarbeta i frågor där vi har en samsyn.

Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland

Missionsstiftets Webbplats

Ca 40 församlingar, se karta.

Därav svenskspråkiga:

Jakobstad –
S:t Jakobs församling
Webbplats

Vasa –
S:t Immanuels lutherska församling
Webbplats

Åbo –
S:t Gabriels församling
Webbplats

Det evangelisk-lutherske stift i Norge

Valgmenighetenes Webbplats

Tromsö –
Tromsø Valgmenighet
Webbplats

Kautokeino –
Kautokeino Valgmenighet
Webbplats

Balsfjord –
Balsfjord Valgmenighet
Webbplats

Trondheim
Timoteusmessene
Webbplats

Drammen
Timoteusmessene
Webbplats

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer