Borås – Johannes församling

Om församlingen

Verksamheten började efter att Missionsprovinsen mottagit ett brev med en vädjan från boende i Borås. Hösten 2014 inleddes verksamheten genom att bibelstudier hölls i hemmet. Den 25 januari 2015 trädde gemenskapen fram som en gudstjänstfirande församling då den första högmässan hölls.

Gudstjänster

Söndagar kl 10 (högmässa i regel varannan söndag)
Livesändning på Youtube – Ta mig till livesändningen!

Adress

Gustav Adolfsgatan 7 i Borås (Adventskyrkan)

Webbplats
Facebook

Kontakt

Gunnar Andersson, kyrkoherde/ansvarig pastor, 070-845 11 25