Göteborg, centrum – Koinonian Katakomben

VstraHamngatan

Om församlingen

Katakomben är för närvarande vilande. Gemenskapen håller annars till i Vår Frälsares Kapell i LM Engströms Gymnasiums källare, Västra Hamngatan 15, Göteborg. Verksamheten startades av Göteborgs stift i början av 1970-talet. Den första Gudstjänstlokalen låg i rådhuskällaren i Göteborg – därav namnet katakomben. Altaret invigdes av stiftets biskop Bertil Gärtner, som 1989 även vigde en diakon för tjänst i Katakomben. Vi flyttade 1989 till S:t Andrews Church, och firar sedan 2009 våra Gudstjänster i Vår Frälsares kapell. År 2003 var vi med som en av grundarna av Missionsprovinsen. VÄLKOMNA!

 

 

 

 

Gudstjänster

Inga gudstjänster för närvarande. 

Adress

Västra Hamng. 15, Göteborg

Kontakt

Bp Bengt Ådahl, 070 876 06 40
bengt.adahl@missionsprovinsen.se

 

Välkommen till Koinonian Katakomben
– en kristen församling i centrala Göteborg!

Vår Frälsares kapell
Västra Hamngatan 15
Göteborg

Karta

Missionsprovinsen

Koinonian Katakomben är genom sin bakgrund i Svenska kyrkan en av Missionsprovinsens äldsta Gudstjänstgemenskaper. Missionsprovinsen är ett nätverk av fria gudstjänstgemenskaper, ett ”fritt stift i den andliga traditionen från Svenska kyrkan.”

Katakomben tillhör Missionsprovinsen och är en av dess äldsta Gudstjänstgemenskaper. Vi ser oss också som en del av Svenska kyrkan:

Missionsprovinsen är en del av ”den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Den är en fri provins av Guds kyrka och församling i Sverige och Finland, på den oförändrade evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Den står i kontinuitet med den andliga tradition som vuxit fram och förvaltats i enlighet med denna bekännelse inom Svenska kyrkan respektive Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, och betraktar sig som ett icke-territoriellt stift i denna tradition. (Missionsprovinsens provinsordning, 2 kap.)

Koinonia

Koinonia är Missionsprovinsens benämning på sina församlingar.
”Koinonia” är ett grekiskt ord – κοινωνία – som betyder gemenskap.
Det finns bland annat i 1 Joh. 1:3:

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er,
för att också ni skall vara med i vår gemenskap,
som är en gemenskap med Fadern
och hans Son Jesus Kristus.

Komplement

Katakomben är ett komplement och vill inte konkurrera med annan verksamhet. Allt som är gott i Svenska kyrkan bejakas. Vi ber att den dag skall komma, när några komplement inte längre behövs.

Starten

Katakomben startades i början av 1970-talet som en vardagsverksamhet inom Christinae församling i centrala Göteborg. Namnet var ursprungligen Gatukapellet Katakomben. Det äldsta daterade dokumentet i våra samlingar är från 1972 och det utvisar en betydligt mer omfattande Gudstjänstverksamhet än idag. Utöver lördagshögmässorna klockan 12, som alltså är ursprungliga, firades mässa även måndag, onsdag och fredag 17.15. Dessutom bads måndag till fredag morgonbön 7.30, middagsbön med meditation 12.10 och vesper 16.45, samt morgonbön även på lördagar klockan 10. Ännu efter flytten till S:t Andrews church (se nedan) firades vesper och mässa tre kvällar i veckan utöver lördagens högmässa. Eric Larson var Katakombens förste präst och uppdraget ingick i hans tjänst som stiftsadjunkt. Eric är numera broder Frans-Eric på Fransiscusgården i Jonsered.

Rådhuskällaren

Från början samlades vi i en källarlokal i rådhuset. Namnet Katakomben anspelar på källaren genom att hänvisa till de gångar och gravkamrar de första kristna tog sin tillflykt till under Rom. Altaret var byggt av trottoarkantstenar och en gravsten och invigdes av biskop Bertil Gärtner.

Procession1

Rådhuset

Rdhuskllaren

Rådhuskällaren

Rdhuset

Rådhuset med Christinae kyrka (2012)

Psk89-1
Psk89-2
Psk89-3
Psk89-4
Procession1

Processionen med beriden polis från Rådhuset till Saint Andrews Church 1 juli 1989

Procession2

Procession på Korsgatan

StAndrew1

Saint Andrews Church (2012)

StAndrew2

Mässa i Saint Andrews Church

Pilgrimsvandring till Sankt Olofs Källa

Ett regelbundet inslag var en årlig pilgrimsvandring till Sankt Olofs källa i Västerlanda.

Vandring1

Pilgrimsvandring

Vandring2

Mässa vid Sankt Olofs källa

Vandring3

Sankt Olofs källa i Västerlanda

Missionsprovinsen

2003 var vi med om att bilda Missionsprovinsen och har sedan dess varit medlemmar av den. I samband härmed ändrades också namnet till Koinonian Katakomben, för att ansluta till Missionsprovinsens benämning på sina församlingar.

Missionsprovinsen grundas lördagen den 6 september 2003 i aulan på L M Engströms Gymnasium, tidigare Telegrafverkets växelsal, Västra Hamngatan 15, Göteborg

MprGrundande

Kyrkoherdeinstallation 2005

Lrdagen
KhInstallation
BpArne2
BpArne

Vår Frälsares kapell

Våren 2009 blev det åter aktuellt att flytta och vi blev välkomnade till Vår Frälsares kapell i LM Engströms gymnasium. Kapellet är invigt av biskop Bertil Gärtner och ligger i källaren, så gemenskapen ger nu åter skäl för sitt namn Katakomben!

Vandring2009

Vandringen från Saint Andrews Church till Vår Frälsares kapell
på L M Engströms Gymnasium våren 2009

Vlkomna

Välkommen till Vår Frälsares kapell på L M Engströms Gymnasium!