Biskopen har ordet

Biskop Bengt har ordet (okt -19)

Missionsprovinsen har varit inne i en intensiv period. Det ena har avlöst det andra i snabb takt. Några saker kan nämnas här. Den 1–3 oktober hade vi fint besök. President Matthew Harrison och pastor Jim Krikava från Missourisynoden (LC–MS) i USA besökte oss i...

Biskop Bengt har ordet

Biskop Bengt har ordet

Nu har det gått fem månader sedan biskopsvigningen och det är en härlig och spännande väg jag får gå. Jag har mött mycket stöd, förböner, uppmuntran och fina hälsningar – tack för era fortsatta förböner! Jag har också, utanför Mpr, mött människor som helst undviker...