Biskopen har ordet

Biskop Bengt har ordet (dec -19)

Under den gångna hösten har det varit prästmöte i Göteborg, den 14–16 november. Den första dagen var prästkollegiet samlat till samtal, överläggningar och mässa. Prästmöten är viktiga dagar för Missionsprovinsens präster. Utgångspunkt för samtalen var två utsända...

Biskop Bengt har ordet (okt -19)

Missionsprovinsen har varit inne i en intensiv period. Det ena har avlöst det andra i snabb takt. Några saker kan nämnas här. Den 1–3 oktober hade vi fint besök. President Matthew Harrison och pastor Jim Krikava från Missourisynoden (LC–MS) i USA besökte oss i...

Biskop Bengt har ordet

Biskop Bengt har ordet

Nu har det gått fem månader sedan biskopsvigningen och det är en härlig och spännande väg jag får gå. Jag har mött mycket stöd, förböner, uppmuntran och fina hälsningar – tack för era fortsatta förböner! Jag har också, utanför Mpr, mött människor som helst undviker...