Biskopen har ordet

Biskop Bengt har ordet – Juni 2021

Biskop Bengt har ordet – Juni 2021

Inför sommaren vill jag önska alla Sändebrevets läsare En God och Glad, en Omväxlande och Vilsam, en Skön och  Välsignad  Sommar.  Sommaren 2021 har redan kommit igång. Det har tänds ett hopp om att det finns ett liv efter Corona, att det går att komma...

Biskop Bengt har ordet – april 2021

Biskop Bengt har ordet – april 2021

Kära läsare av Sändebrevet. Mycket är detsamma, som när jag skrev i förra Sändebrevet. Pandemin fortsätter, präster och församlingar kämpar vidare med gudstjänster och bibel- studier m.m. under de begränsningar, som pandemin för med sig. Missionsprovinsens arbete på...

Biskop Bengt har ordet – februari 2021

Biskop Bengt har ordet – februari 2021

När detta skrivs är det kall vinter, vackert och ljust. Och nu är det vinter över hela landet, enligt väderleksrapporterna. Livet i Missionsprovinsens församlingar och koinonior fortsätter med Corona-förtecken. Gudstjänster och live-sändningar, samtal och besök....

Biskop Bengt har ordet – december 2020

Biskop Bengt har ordet – december 2020

Denna höst har inte liknat någonting annat. Pandemin har påverkat allt. Gudstjänstlivet, det privata familjelivet, möjligheten att resa, träffa släktingar, handla i affärer. För Missionsprovinsens vidkommande har det självklart påverkat gudstjänstlivet i våra...

I coronatid

I coronatid

Corona-pandemin är inte över. Tvärtom. Nu har vi mer än 6 000 döda i vårt land i denna sjukdom. Vi har en smitta som nu finns i hela samhället och i hela landet. Vi har en sjukvård, som är mycket ansträngd. Vårt land befinner sig i en nödsituation. Nu förbereder...

Biskop Bengt har ordet – oktober 2020

Biskop Bengt har ordet – oktober 2020

I skrivande stund är det en vacker höstdag. Sol, blå himmel, vackra färger, kalla nätter och mycket dagg.  Hösten har förvisso sin tjusning. Två stora saker ligger precis bakom mig och en stor sak ligger precis framför mig.Det som nyligen hänt är prosten Ingemar...

Biskop Bengt har ordet – juni 2020

Biskop Bengt har ordet – juni 2020

Nu är det snart midsommar. Det blir en annorlunda sommar. Corona-epidemin håller i sig. Fortfarande gäller restriktioner, som vi måste förhålla oss till.  Det påverkar våra vardagar och våra söndagar. Vi måste hålla ut medan det varar och samtidigt i förbön bära...

Biskop Bengt har ordet (april -20)

Biskop Bengt har ordet (april -20)

I Kyrkans År är vi nu i tiden efter påsk. Det är en fantastisk tid. En ljus och hoppfull tid. Jesus Kristus är den levande, den Uppståndne. Han kommer till sina lärjungar på nytt med sitt Ord och sin Ande. Detta gällde de första lärjungarna, apostlarna. Allt var så...

I CORONA-TIDER

I CORONA-TIDER

I corona-tider vill jag komma med några påminnelser. Herren ger ett löfte till oss i Jesaja 49:16. ”Se, på mina händer har jag upptecknat dig.” Han har oss skrivna i sin hand och påminns om oss hela tiden. Vår oro och våra bekymmer känner han väl. I dopet skrevs våra...

Biskop Bengt har ordet (feb -20)

Biskop Bengt har ordet (feb -20)

I början av året hade jag glädjen att få installera Sveinung Eriksen som kyrkoherde i Mariakyrkan i Uddevalla. Det var en stor och mäktig högtid. I januari–april pågår den pastorala kursen med fyra prästkandidater. Ha dem i era förböner. Den 1 mars lägger biskop Lars...