Biskopen har ordet

Biskop Bengt har ordet (april -20)

Biskop Bengt har ordet (april -20)

I Kyrkans År är vi nu i tiden efter påsk. Det är en fantastisk tid. En ljus och hoppfull tid. Jesus Kristus är den levande, den Uppståndne. Han kommer till sina lärjungar på nytt med sitt Ord och sin Ande. Detta gällde de första lärjungarna, apostlarna. Allt var så...

I CORONA-TIDER

I CORONA-TIDER

I corona-tider vill jag komma med några påminnelser. Herren ger ett löfte till oss i Jesaja 49:16. ”Se, på mina händer har jag upptecknat dig.” Han har oss skrivna i sin hand och påminns om oss hela tiden. Vår oro och våra bekymmer känner han väl. I dopet skrevs våra...

Biskop Bengt har ordet (feb -20)

Biskop Bengt har ordet (feb -20)

I början av året hade jag glädjen att få installera Sveinung Eriksen som kyrkoherde i Mariakyrkan i Uddevalla. Det var en stor och mäktig högtid. I januari–april pågår den pastorala kursen med fyra prästkandidater. Ha dem i era förböner. Den 1 mars lägger biskop Lars...

Biskop Bengt har ordet (dec -19)

Under den gångna hösten har det varit prästmöte i Göteborg, den 14–16 november. Den första dagen var prästkollegiet samlat till samtal, överläggningar och mässa. Prästmöten är viktiga dagar för Missionsprovinsens präster. Utgångspunkt för samtalen var två utsända...

Biskop Bengt har ordet (okt -19)

Missionsprovinsen har varit inne i en intensiv period. Det ena har avlöst det andra i snabb takt. Några saker kan nämnas här. Den 1–3 oktober hade vi fint besök. President Matthew Harrison och pastor Jim Krikava från Missourisynoden (LC–MS) i USA besökte oss i...

Biskop Bengt har ordet

Biskop Bengt har ordet

Nu har det gått fem månader sedan biskopsvigningen och det är en härlig och spännande väg jag får gå. Jag har mött mycket stöd, förböner, uppmuntran och fina hälsningar – tack för era fortsatta förböner! Jag har också, utanför Mpr, mött människor som helst undviker...