Sändebrev

Sändebrev 81

Sändebrevet för april 2015 har skildringar från både Finland och Tyskland, samt berättelser från Missionsprovinsens verksamhet i Sverige. Rubriker: Han skall för alltid göra döden om intet (Påskbetraktelse) Från kansliet: Motioner till Provinskonventet (senast 13...

Sändebrev 80

Sändebrevet för februari 2015 innehåller följande rubriker: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det (Betraktelse) Från Missionsbiskopens bord Missionsprovinsens identitet Bibeldagar i Karlstad Den 31 mars 1930 föddes jag Inbjudan till Kvinnodag...

Sändebrev 79

Sändebrev 79, januari 2015 har följande rubriker: – Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk (betraktelse) – Ekonomi december 2014– Provinssekreterarens rapport Januari 2015 (Mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, Plantera nya församlingar, Möten på...

Sändebrev 78

God Jul och Gott Nytt År!önskar vi med Sändebrevet för december 2014, som har följande rubriker:Den outtömligt rika gåvan (Julbetraktelse) – Ekonomi november 2014 – Missionsprovinsens identitet: Organisation/Organism – Visitation i Stigen och Uddevalla – Frivilliga...

Sändebrev 77

Sändebrev 77, novber 2014, har följande rubriker:  Till syndernas förlåtelse – om nya förbundets bägare. Kortföredrag (bearbetat) vid Provinskonventet 4 oktober i Uddevalla – Ekonomi Oktober 2014 – 50 år i Alsike – Missionsprovinsens identitet, en rapport – Gemenskap...

Sändebrev 76

Sändebrev 76, oktober 2014, har följande rubriker:  Fokus på evigheten (Inledningsandakt till Provinskonventet i Mariakyrkan i Uddevalla) – Ekonomi aug. – Församlingsplantering? – Från Missionsbiskopens bord – Provinskonvent 2014 – Ny missionsgårdspastor i Vännäs –...

Sändebrev 75

Rubriker i detta nr: Äkta och falsk fromhet (betraktelse) – Ekonomi juli 2014 – Från Missionsbiskopens bord – Välutbildade präster är en gåva till församlingarna – Familjeläger i Suaningi – De tog en annan väg hem till sitt land – Kvinnodag den 11 oktober 2014 – Inför...