Svenska nyheter

”Det ringer till vila”

”Det ringer till vila”

Med orden ”Det ringer till vila” inleds vår kanske mest kända helgsmålspsalm, den så kallade Järvsö-psalmen av Johan Olof Wallin från 1838 (Sv Ps 512). ”Det ringer till vila” blir också titeln på en andaktsbok, som kommer att ges ut av Missionsprovinsen.  Den...

Provinssekreteraren har ordet – November 2023

Provinssekreteraren har ordet – November 2023

Under året har Missionsprovinsen firat sitt 20-årsjubileum. Det har gått 20 år sedan Stödföreningen bildades (den 18 januari) för att etablera Missionsprovinsen (den 6 september) samma år. Provinskonventet den 27-28 oktober i Göteborg markerade också jubileet. En del...

S:t Stefanus koinonia söker kyrkoherde

S:t Stefanus koinonia söker kyrkoherde

S:t Stefanus koinonia har vuxit fram ur högkyrkliga traditioner i Stockholm. Den bildades 1999 inom Stockholmsdekanatet i Fria synoden och var en av de koinonior som bildade Missionsprovinsen. Koinonian har liturgisk och diakonal profil, inspirerad av den förste...

Provinskonvent och 20-årsjubileum

Provinskonvent och 20-årsjubileum

Fredagen den 27 oktober samlades delegater från Missionsprovinsens olika församlingar samt medlemmar av prästkollegiet i Immanuelförsamlingen, Göteborg för Missionsprovinsens årliga provinskonvent. Konventet öppnades kl 18 av biskop Bengt Ådahl. Förhandlingarna pågick...

S:t Matteus församling söker kyrkoherde

S:t Matteus församling söker kyrkoherde

S:t Matteus församling, som sedan 2018 samlas till gudstjänst i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg, söker kyrkoherde för tjänst motsvarande 50 % av heltid. Gudstjänstdeltagarna, ett drygt trettiotal medkristna i olika åldrar, bor i Helsingborg och på olika orter i...

Kyrkan – glädjens budbärarinna, Del I

Kyrkan – glädjens budbärarinna, Del I

Denna artikel om Kyrkan som ”glädjens budbärarinna” ska  i en första del handla om det kungliga prästämbetet och i den andra delen om försoningens ämbete eller Kyrkans herdeämbete. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du...

Lokalbyte i Göteborg

Lokalbyte i Göteborg

Lutherstiftelsen har sedan våren 2001 haft sina lokaler på Thorburnsgatan 5 i Göteborg. Dessförinnan hade man en våning på Engelbrektsgatan 7 (i Vasastaden). Lokalerna på Thorburnsgatan, som tidigare var affär, har varit ändamålsenliga för Lutherstiftelsens...

Syster Marianne har avlidit

Syster Marianne har avlidit

Syster Marianne Nordström har, 97 år gammal, lämnat vår jordiska gemenskap och gått för att möta sin Herre. Hon gjorde betydelsefulla insatser för Missionsprovinsen. Hon var närvarande vid det möte i augusti 2002 då det beslutades att inleda bildandet av en fri...

Heliga Korsets församling söker kyrkoherde!

Heliga Korsets församling söker kyrkoherde!

Den nybildade Heliga Korsets församling, belägen i Linköping, men med gudstjänstfirare i alla åldrar från olika håll i närheten, söker kyrkoherde på 10-20% anställning. Vi hoppas och ber att Du finns som vill vara med oss i arbetet för Guds rike i Östergötland. Vi...