Svenska nyheter

Pastorala kursen 2020

Under de första månaderna genomfördes Lutherstiftelsens pastorala kurs. Deltagare var: Henrik Andersson, Joakim Brandt-Erlandsson, Hayoin Cheng och Anders Svensson. Samtliga har fått sin teologiska utbildning framförallt vid Församlingsfakulteten i Göteborg....

Stavnedläggning

Stavnedläggning

– Rapport – Söndagen den första mars 2020 lade biskop Lars Artman ned sin kräkla i samband med Högmässan på Gratia Dei. Den 22 april 2006 hade han i samma kyrka blivit vigd till biskop och fått mottaga staven tillsammans med de övrig ämbetsattributen – mitran,...

GLAD PÅSK!

Så brukar vi hälsa varandra vid Påsken. Vi kan också använda den riktigt gamla Påskhälsningen: KRISTUS är uppstånden! – Ja, Han är sannerligen uppstånden! Så vill jag hälsa er denna Påsk! Det är en annorlunda Påsk, men med samma hälsning genom tiderna. Vi lever i...

Söndagsgudstjänst live från Immanuelförsamlingen

Söndagens högmässogudstjänst sänds live från Immanuelförsamlingen i Göteborg. Klicka för att komma till videosändningen, som startar fem minuter före gudstjänsten Gudstjänsterna kommer att fortsätta sändas live de kommande veckorna, under den tid som vi inte kan...

Corona-epidemin

Nu när Corona-viruset sprider sig, växer oron bland människor i vårt samhälle. Vi har anledning att särskilt tänka på dem som redan drabbats eller som på grund av sjukdom och svaghet känner sig extra oroliga! Myndigheternas råd och riktlinjer kan komma att ändras, och...

I backspegeln

I backspegeln

– en tillbakablick av den avgående provinssekreteraren – I ca 15 år har jag fått vara provinssekreterare med en stor delaktighet i Missionsprovinsens lednings- och utvecklingsarbete. I höstas avslutades det uppdraget och kan ge viss anledning till att se i...

Kyrkoherdeinstallation i Mariakyrkan

Kyrkoherdeinstallation i Mariakyrkan

– Reportage – Vid årsmöte den 17 februari 2019 ombildades Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet till Mariakyrkans församling. Under våren utlystes tjänsten som kyrkoherde för Mariakyrkans församling. Tre präster anmälde sitt intresse. De provpredikade och...

Nytt initiativ i Stockholm city

– Rapport från gemenskapen S:t Filippus  – Församlingsplanteringsutskottet har under ett antal år arbetat med olika platser i Sverige, så även med Stockholm och Mälardalen. Därifrån kom ursprungligen initiativet att komma igång med en församlingsplantering i Stockholm...

Varför inte kvinnliga präster?

Varför inte kvinnliga präster?

– Biskop emeritus Göran Beijer reder ut frågan  – Frågan om kvinnor som präster var inte enda anledningen till att Missionsprovinsen bildades, men den avgörande. Motståndet mot 1958 års beslut har inte upphört, men Svenska kyrkans ledning har marginaliserat det. För...

Nytt initiativ i Helsingborg

Nytt initiativ i Helsingborg

– Rapport från region syd – Den 10 november 2019 samlades ett 50-tal personer från nordvästra Skåne till en första gudstjänst i Missionsprovinsens regi. Gudstjänsten hölls i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg. Bakgrunden till gudstjänsten är samverkan av två faktorer....