Svenska nyheter

Fasteinsamling 2022, till Ukraina

Fasteinsamling 2022, till Ukraina

Nödhjälp till Ukraina Missionsprovinsens fyra distriktsledare och jag har beslutat att årets Fasteinsamling i Missionsprovinsen skall gå till nödhjälp till Ukraina. Hjälpen förmedlas genom Nordisk Östmission, som har kontakt med Lutherska kyrkor i Ukraina, dit hjälpen...

Lutherstiftelsen

Lutherstiftelsen

– En hälsning från en av Missionsprovinsens understödjande organisationer – Lutherstiftelsens ändamål är att ”befrämja kristendomsundervisning och teologisk utbildning på grundval av Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt att i övrigt verka för en sund...

Nattvardsadmittering av unga

Nattvardsadmittering av unga

– Läronämndens sammanfattning – Uppdraget har bestått i att redogöra för vad Bibeln och bekännelsen samt svenskkyrklig tradition lär om konfirmation och ålder för admittering av barn och unga till nattvardsbordet. Enskilda exegeters, teologers och fäders särmeningar...

Jag är den jag är

Jag är den jag är

Missionsprovinsen håller ungdomsläger i Stockholm under Kristi himmelsfärdshelgen. Information: Lägret är för dig som är konfirmerad upp till tjugoårsåldern. Vi börjar lägret torsdagen den 26 maj klockan 16:00 med högmässa tillsammans med Sankt Filippus i...

Ny ledningsstruktur

Ny ledningsstruktur

Den 29-30 oktober hölls årets Provinskonvent (Missionsprovinsens årsmöte). Under lördagen hölls förhandlingarna, Gunnar Andersson ger en kort rapport.  Vid Provinskonventet 2020 i Alvesta uppdrogs det åt Missionsrådet att bereda en ändring av ledningsstrukturen...

Provinskonvent i Lund

Provinskonvent i Lund

Den 29-30 oktober hölls årets Provinskonvent (Missionsprovinsens årsmöte). Under fredagskvällen var temat församlingsplantering, kvällen bestod av föredrag, samtal och reflektioner. Här nedan skriver Anneli Davidsson om kvällen. Under fredagskvällen den 29 oktober på...

Barnlägerdag i Immanuelkyrkan

Barnlägerdag i Immanuelkyrkan

Den 9 oktober samlades över 50 barn och vuxna för att delta i en gemensam barnlägerdag med deltagare från Missionsprovinsens församlingar i Göteborg, Kinna, Borås och Uddevalla. Denna gången stod Immanuelförsamlingen i Göteborg för värdskapet.  Temat för dagen...

Nyutgivning av Evangeliebok 1983

Nyutgivning av Evangeliebok 1983

LUTHERSTIFTELSEN HAR GLÄDJEN ATT PUBLICERA EN NY, OMARBETAD UTGÅVA AV KYRKOÅRETS BIBELTEXTER ENLIGT SVENSKA KYRKANS EVANGELIEBOK 1983. Det innebär att vi i denna utgåva håller fast vid ordningen för textläsningar enligt den så kallade Sarumtraditionen (Sarum är det...

Paulusgemenskapen

Paulusgemenskapen

Uppsala lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro – En hälsning från en av Missionsprovinsens understödjande organisationer – I Pauluskapellet i Uppsala samlas vi till gudstjänst varje söndag under terminerna. Den som kommer till kapellet för...