Svenska nyheter

Prästvigningshögtid

Prästvigningshögtid

Den 3 oktober vigdes två prästkandidater, Henrik Andersson och Joacim Brandt Erlandsson, för tjänst i Missionsprovinsen. Vigningen ägde rum i Immanuelkyrkan, Göteborg. Henrik Andersson vigdes för tjänst i det västra distriktet, Immanuelsförsamlingen, och Joacim Brandt...

Sankt Matteus församling

Sankt Matteus församling

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar – Vid Missionsrådets sammanträde, den 8 september, bejakades en ny medlemsansökan från Sankt Matteus församling i Helsingborg. Vi gläds åt att en ny gudstjänstgemenskap (koinonia) har bildats. Här följer en...

Webb-sända gudstjänster

Webb-sända gudstjänster

Livesändningar från Missionsprovinsen Den Gode Herdens församlingKinna (Sänder varannan vecka)kl 14Sänder via YoutubeTill sändningen!Evangelisk Luthersk församling UmeåSakeuskyrkan ELF, Umeåkl 11Sänder via YoutubeTill sändningen!ImmanuelförsamlingenImmaneulkyrkan,...

I backspegeln, del II

I backspegeln, del II

– en tillbakablick av den avgående provinssekreteraren – Vid Provinskonventet förra året avtackades Bengt Birgersson som provinssekreterare. Efter en lång och trogen tjänst för Missionsprovinsen begärde Bengt entledigande från sitt uppdrag och avslutade sin tjänst i...

En (o)vanlig påsk

En (o)vanlig påsk

– En hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar – Sent kommer vi glömma fastetiden 2020. För många började det som en frivillig fasta, dvs man valde att avstå från något. För oss alla slutade den med en ofrivillig. Vi har fått klara oss utan mycket som vi...

Varmt tack …

– en hälsning från biskop emeritus Arne Olsson – … för alla hälsningar jag fick på min 90-årsdag! Kerstin och jag fick fira den på egen hand i vår lägenhet, men vi kände oss inte ensamma. Via brevlådan utanför dörren, internets brevlåda och Facebook kom oväntat många...

Pastorala kursen 2020

Under de första månaderna genomfördes Lutherstiftelsens pastorala kurs. Deltagare var: Henrik Andersson, Joakim Brandt-Erlandsson, Hayoin Cheng och Anders Svensson. Samtliga har fått sin teologiska utbildning framförallt vid Församlingsfakulteten i Göteborg....

Stavnedläggning

Stavnedläggning

– Rapport – Söndagen den första mars 2020 lade biskop Lars Artman ned sin kräkla i samband med Högmässan på Gratia Dei. Den 22 april 2006 hade han i samma kyrka blivit vigd till biskop och fått mottaga staven tillsammans med de övrig ämbetsattributen – mitran,...

GLAD PÅSK!

Så brukar vi hälsa varandra vid Påsken. Vi kan också använda den riktigt gamla Påskhälsningen: KRISTUS är uppstånden! – Ja, Han är sannerligen uppstånden! Så vill jag hälsa er denna Påsk! Det är en annorlunda Påsk, men med samma hälsning genom tiderna. Vi lever i...

Söndagsgudstjänst live från Immanuelförsamlingen

Söndagens högmässogudstjänst sänds live från Immanuelförsamlingen i Göteborg. Klicka för att komma till videosändningen, som startar fem minuter före gudstjänsten Gudstjänsterna kommer att fortsätta sändas live de kommande veckorna, under den tid som vi inte kan...