Svenska nyheter

Prästvigning i Immanuelkyrkan

Prästvigning i Immanuelkyrkan

”Du själv förordnat, store Gud, att vi skall vittnen kallasom skall förkunna dina bud och all din nåd för alla.Välsigna dem, ditt namn till pris, som nu på apostoliskt vistill Ordets tjänst skall vigas.” (Sv Ps 419:1) Med dessa ord ur 1600-talsbiskopen Jesper...

Pastorsinstallation i Uppsala

Pastorsinstallation i Uppsala

På kyndelsmässodagen, söndagen den femte februari, ägde en högtidlig installation rum av Paulusgemenskapens nye kyrkoherde, Andreas Johansson.  Missionsbiskop Bengt Ådahl gästade församlingen, assisterad av provinssekreterare Jakob Okkels och “grannprästen” Toni...

Ruth Friberg till minne

Ruth Friberg till minne

En av Missionsprovinsens äldsta medlemmar, Ruth Friberg i Borås, har nyligen somnat in i Herren, i sitt 95:e levnadsår. Ruth ca 10 dagar före sin bortgång. Ruth, som var född 26 juni 1928, utbildade sig till lärarinna i Skara i slutet av 1940-talet och flyttade sedan...

Bli starka i Herren

Bli starka i Herren

"Jag ska göra dem STARKA I HERREN, och i hans namn ska de gå fram, säger HERREN" (Sakarja 10:12). Missionsprovinsen anordnar ungdomsläger i Stockholm under Kristi himmelsfärds-helgen, 18-21 maj 2023. Välkommen att delta du som är konfirmerad upp till och med 19 år!...

Barn- och familjedag i Mariakyrkan

Barn- och familjedag i Mariakyrkan

Den 8 oktober bjöd Mariakyrkans församling i Uddevalla in till en barn- och familjedag. Ett femtiotal barn, ungdomar och vuxna samlades för gemenskap, olika aktiviteter och undervisning runt ämnet ”Tacksägelse”. Dagen började med en inledning av komminister Tobias...

Provinskonvent i Uddevalla

Provinskonvent i Uddevalla

Sista helgen i oktober samlades åter Missionsprovinsen till provinskonvent. Denna gång i Mariakyrkan i Uddevalla, kanske provinsens bästa kyrkobyggnad, sett till såväl det vackra kyrkorummet som alla de övriga praktiska lokalerna. I ett grådisigt Uddevalla sken ett...

Tabors historia och framtid

Tabors historia och framtid

Föreningen Tabors Missionshus har funnits i ca 16 år. Föreningen bildades då den lokala missionsföreningen som var ansluten till Östra Smålands Missionsförening (ÖSM) tänkte lägga ner sin verksamhet och avyttra det gamla, fina missionshuset Tabor, byggt på slutet av...