Linköping – Heliga Korsets församling

Om församlingen

Sedan våren 2022 pågår ett uppstartsarbete av en ny församling i Linköping. Varmt välkommen med!

 

Gudstjänster

kl.15

Adress

S:t Larsgatan 19, Linköping (Citykyrkan)
hemsida
Facebook

Kontakt

Bengt Brandt, 0708-109971,
Simeon Appell, 0739-471151