Medverkande organisationer

Till Missionsprovinsen kan även missionsorganisationer och stiftelser ansluta sig, för att ’medverka vid Missionsprovinsens pågående uppbyggnad’ (Provinsordningen 6 kap., 3 §).

Göteborg, Krokslätt – Lutherstiftelsen

Thorburnsg. 5 A, Göteborg,
tel. 031-13 95 41
Ragnar Block, tel. 0320-871 87
Webbplats
Gudstjänster:sön-/helgdagar kl 11, ibland även kl 18

Uppsala – Paulusgemenskapen
Kyrkliga Förbundets lokalavdelning

Pauluskapellet
Dag Hammarskjölds väg 17, Uppsala
Olle Lidén, tel. 070-288 39 16
Webbplats
Gudstjänster: söndagar kl 10

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer