Missionsprovinsen arbetar för …

Kyrkkaffe

  • att på nytt förkunna evangelium i Sverige. Det viktigaste av allt är att så många som möjligt kommer till insikt om sanningen och blir frälsta från evig nöd till evig salighet. Gud vill detta! Kristus kallar oss att gå ut och proklamera det glada budskapet om den seger Guds Son vunnit på korset och som den tomma graven bekräftar.
  • att förvalta den gudstjänst- och själavårdstradition som Svenska kyrkan varit bärare av. Vi vill möta de behov av gudstjänster som finns i olika delar av vårt land. Kyrkan framträder när Guds ord förkunnas själavårdande och i enlighet med Bibeln, samt när dopet, avlösningen och nattvarden förvaltas efter Kristi instiftelse.
  • att ta vara på kallelser till tjänst i Kristi kyrka och genom prästvigning i apostolisk ordning bekräfta mäns kallelser till Guds ords tjänst.
  • att bygga nya församlingar, där Guds folk möts till gudstjänster och till den gemenskap som en kristen inte kan vara utan.
  • att stödja Guds folk att leva ett bibliskt vardagsliv, som enskilda eller i äktenskap/familj.

Läs mer i …

Grundläggningsdokumentet

Provinsordningen

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer