S:t Stefanus koinonia söker kyrkoherde

13 november, 2023

S:t Stefanus koinonia har vuxit fram ur högkyrkliga traditioner i Stockholm. Den bildades 1999 inom Stockholmsdekanatet i Fria synoden och var en av de koinonior som bildade Missionsprovinsen. Koinonian har liturgisk och diakonal profil, inspirerad av den förste diakonen Stefanus. Den har en stadig och trogen församlingskärna, som strävar efter att växa i både trons kunskap och antal medlemmar. Den behöver en kyrkoherde med församlingserfarenhet att leda verksamheten.

Koinonian utlyser nu tjänsten som kyrkoherde. Medlemmarna gläds åt en liturgi som ger skönhet och högtidlighet. De förväntar sig en förkunnelse som utgår från att Jesus är vår Herre och Frälsare och som anger vad detta betyder i ett sekulariserat samhälle och för Kyrkans självförståelse.

Verksamhetens centrum är högmässan varje sön- och helgdag, i S:t Sigfrids kyrka i Aspudden, där biskop emeritus Göran Beijer är beredd att biträda. Tillsammans med den nye kyrkoherden vill vi vidga verksamheten med veckogudstjänster, studiearbete och diakoni och med kontakter med vänförsamlingar i Ingermanland och Lettland och med den svenskspråkiga delen av Missionsstiftet i Finland.

Nuvarande verksamhet innebär en tjänst på 25 %, med tillkommande ersättning för deltagande i prästmöte, provinskonvent och studiedagar. Vårt långsiktiga mål är att utöka tjänsten i takt med utvidgad verksamhet. Det är önskvärt, men till att börja med inte helt nödvändigt, att kyrkoherden är bosatt i Stockholmsområdet.

Ett angeläget mål är att finna en långsiktig lösning på den musikaliska ledningen av gudstjänsterna och vi värdesätter en präst som kan medverka till detta. Vi har en nyinköpt utmärkt orgel av märket Viscount.

Vi tar emot ansökningar fram till 31 december 2023.

Vidare upplysningar ges av kyrkorådets ordförande Hans Gustafsson:
hans.gustafsson@missionsprovinsen.se 

eller av biskop emeritus Göran Beijer:
goran.beijer@missionsprovinsen.se.