Lund – S:t Markus församling

Om församlingen

S:t Markus församling i Lund samlas sedan år 2007 till gudstjänst sön- och helgdagar i EFS-kapellet på Biskopsgatan 10 (inte långt från domkyrkan). Vår gemenskap har ca 30 medlemmar i alla åldrar. Barnen har ofta söndagsskola under del av gudstjänsten. Vi har under åren även anordnat andra samlingar såsom kyrkodagar, gemenskapshelger, sångandakter på äldreboenden, föredrag och bibelstudier. Pastor loci är Patrik Toräng och vice pastor Andreas Karlgren. Patrik och Jan-Erik Appell leder också vissa söndagar eftermiddagsgudstjänster i Ravlunda (g:a skolan) på Österlen kl. 15. För kontaktuppgifter, predikoturer för Lund och Ravlunda samt annan information, besök vår webbplats! Välkomna!

Gudstjänster

Sön- & helgdagar kl 11. För närmare information se webbsidan.

Webbsändningar via Youtube

Adress

Biskopsgatan 10, Lund
Webbplats

Kontakt

Patrik Toräng, pastor loci, tel. 0706 15 11 61
Andreas Karlgren, vice pastor, tel. 070 832 42 16