Helsingborg – S:t Matteus församling

Om församlingen

Efter några välbesökta gudstjänster i Helsingborg under slutet av 2019 grundlades på Andra söndagen efter Trettondagen, 19:e januari 2020, Sankt Matteus församling. Församlingen står under tillsyn av biskopen i Missionsprovinsen. Tillförordnad kyrkoherde är VDM teol. dr. Patrik Toräng.

Gudstjänster

Varannan söndag kl 15

Adress

Bruksgatan 27, (EFS-kyrkan) i Helsingborg

Webbplats
Facebook

Kontakt

Patrik TorangTillförordnad kyrkoherde, 070-615 11 61