Karlstad – S:t Petri gudstjänstgemenskap

Om församlingen

S:t Petri gudstjänstgemenskap i Karlstad bildades i februari 2002 då Lutherstiftelsens gudstjänstverksamhet i Karlstad fick egna lokaler i stadsdelen Herrhagen. Församlingsarbetet leddes av Patrik Toräng. 2007 tog Samuel Petersson över, varefter Daniel Brandt tjänstgjorde som kh 2012-2018. Nu firas högmässa ca en gång i månaden, i regel ledda av Sveinung Eriksen eller Samuel Petersson. Lutherstiftelsens ordförande Patrik Toräng har kyrkoherdeansvar.

Gudstjänster

ca en gång i månaden

Adress

Verkstadsgatan 1, Karlstad, Gjuteriet på Herrhagen.

Webbplats

Kontakt

Patrik Toräng, tel. 070 615 11 61