Karlstad – S:t Petri gudstjänstgemenskap

Om församlingen

S:t Petri gudstjänstgemenskap i Karlstad bildades i februari 2002 i samband med att Lutherstiftelsens gudstjänstverksamhet i Karlstad började hållas i egna lokaler i stadsdelen Herrhagen. Församlingsarbetet leddes av Patrik Toräng, efter fem års tjänst tog Samuel Petersson över. Sedan 2012 tjänstgör Daniel Brandt. Från våren 2015 firas gudstjänsterna i Gjuteriet, på Herrhagen.

Gudstjänster

Sön-/helgdagar kl 11

Adress

Verkstadsgatan 1, Karlstad, Gjuteriet på Herrhagen.

Webbplats

Kontakt

Patrik Toräng, tel. 070 615 11 61