Stockholm – S:t Stefanus koinonia

Om församlingen

S:t Stefanus är en församling som vill levandegöra budskapet om Jesus, i Svenska kyrkans andliga tradition. Klassisk evangelisk-luthersk tro är grunden. Vi tror på ”en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka”. Kristi kyrka, där vi ingår, är världsvid och har ett gemensamt arv.
Gudstjänsterna utformas i allmänkyrklig ordning. Vi sätter sakramenten, liturgin, biskops-, präst- och diakonämbetena samt kyrkans tradition högt.
Vi uppskattar ett rikt sakramentalt liv. Ett genomtänkt utförande av gudstjänsterna ger högtidlighet och skönhet. Vi vill synliggöra Guds osynliga rike i gudstjänsten!

Gudstjänster

Sön- & helgdagar kl 12

Adress

fn. firas gudstjänsterna på Gotlandsgatan 46

Webbplats
Webbradio

Kontakt

Göran Beijer, biskop em., tel. 070 731 81 08