Alvesta – Helga Trefaldighets församling

Om församlingen

Helga Trefaldighets församling har firat gudstjänst sedan vintern/våren 2016 med början i Växjö. Pingstdagen 2018 konstituerades församlingen och blev under sensommaren samma år upptagen som koinonia i Missionsprovinsen. Sedan sommaren 2018 finns församlingen i Alvesta. Församlingen utgörs av blandad skara åldrar och inom församlingens verksamhet bedrivs därför söndagsskola för de minsta, samlingar för skolbarn, vuxenundervisning och hembesök hos äldre. Centrum för vår församling är dock söndagens gudstjänst, där vi gemensamt får möta vår frälsare och vän Jesus Kristus i Ord och Sakrament. Välkommen med!

Gudstjänster

Söndagar, kl 15.

Adress

Storgatan 36, Alvesta (Equmeniakyrkan)
Webbplats
Facebook

Kontakt

Simeon Appell, kyrkoherde, 073 -9471151
Joacim Brandt Erlandsson, komminister, 072-965 77 12